Breng taal in de praktijk!

NT2-leerlingen groeien verder in het praktijkonderwijs

Auteur:

Lies Alons & Anne Marije de Goeijen


Publicatiedatum: 2022
Type publicatie: Literatuur

Het praktijkonderwijs krijgt steeds vaker te maken met de instroom van NT2-leerlingen. Deze leerlingen zitten nog midden in hun taalleerproces. In het praktijkonderwijs moeten de leerlingen hun taalvaardigheid verder ontwikkelen binnen de vakken en praktijksituaties. Want hoe beter de taalvaardigheid is, hoe groter de kans is op succesvolle uitstroom naar werk of een entreeopleiding in het mbo.
Voor de docent in het praktijkonderwijs is dat een hele kluif. Hoe besteed je immers in je praktijklessen aandacht aan inhoud én aan taal? En hoe zorg je voor taalondersteuning op maat? Lies Alons en Anne Marije de Goeijen geven een inkijkje.