Handreiking voor docenten in het PrO

O jee, een NT2-leerling in het praktijkonderwijs!

Auteur:

Lies Alons, Anne Marije de Goeijen


Publicatiedatum: 2021
Type publicatie: Literatuur

Het praktijkonderwijs heeft te maken met instroom van veel NT2-leerlingen. Deze leerlingen zitten nog midden in hun tweedetaalverwervingsproces. Het is belangrijk dat zij voldoende begeleiding krijgen. Het ITTA heeft in opdracht van LOWAN-vo een handreiking geschreven voor docenten, ondersteuners en stagebegeleiders van NT2-leerlingen in het PrO.

De handreiking O jee, een NT2-leerling in het praktijkonderwijs! biedt inzichten, tips en voorbeelden voor NT2-ondersteuning.

  • Praktische kennis over het leren van een tweede taal.
  • Praktijkvakken, AVO-vakken en de stage staan centraal.
  • Hoe kunt u de autonomie van de NT2-leerling bevorderen?

De handreiking is gratis te downloaden via de website van LOWAN.

Ook kunt u de handreiking bestellen via info@itta.uva.nl.