Mondelinge vaardigheden in de NT1-les

Hoe werk je aan mondelinge vaardigheden in de NT1-les? En waarom eigenlijk?

Auteur:

Petra Popma en Liesbeth van der Meij


Publicatiedatum: 2023
Type publicatie: Literatuur

Vaak stellen NT1-leerders de vraag om beter mailtjes te leren schrijven of een formulier in te vullen. Ze stellen niet de vraag om beter te leren spreken, terwijl dat hen juist zoveel oplevert. Herkenbaar?

'Uit onderzoek blijkt dat mondelinge vaardigheden (luisteren, spreken, gesprekken voeren) maar weinig aandacht krijgen: in cursussen worden in 17% van de tijd de mondelinge vaardigheden getraind.'

 

NT1-leerders zijn niet direct gefocust op het versterken van hun mondelinge taalvaardigheden. Dat het wel zinvol is om hier tijd en aandacht aan te besteden laten Petra Popma en Liesbeth van der
Meij zien in dit artikel.

Het levert deelnemers veel op als er expliciet en doelgericht wordt gewerkt aan het uitbreiden van hun mondelinge vaardigheden. Deelnemers kunnen adequater reageren in verschillende situaties en hun zelfvertrouwen groeit.

Download het artikel.

 

 

------------------------------------------

Dit artikel maakt deel uit van de reeks artikelen Leren in de educatie, Lesgeven, begeleiden en faciliteren. Deze reeks is bestemd voor iedereen die betrokken is bij de volwasseneneducatie, bijvoorbeeld docenten/begeleiders, beleidsmakers, onderzoekers en vrijwilligers. De verschillende artikelen geven informatie over de relevante thema’s binnen de volwasseneneducatie, beschrijven de richting waarin
de visie hierop zich ontwikkelt en leveren verhelderende voorbeelden.

Door het downloaden van dit artikel gaat u akkoord met de licentievoorwaarden zoals vermeld in de Disclaimer op www.oefenen.nl.


© 2023 Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl/Petra Popma/Liesbeth van der Meij