Spraakmakers

Opvoeden in Nederland

Auteur:

Lies Alons, Jacqueline de Maa e.a.


Publicatiedatum: 2005
Type publicatie: Archief

ITTA en Sardes hebben in samenwerking met Thieme Meulenhoff een methode ontwikkeld voor duale trajecten NT2 en opvoedingsondersteuning: Spraakmakers, opvoeden in Nederland.

Met behulp van Spraakmakers bereiden ouders zich gericht voor op gesprekken over hun kind met leerkrachten, de kinderopvang, de gezondheidszorg en natuurlijk met andere ouders. Spraakmakers biedt de oefening in taalvaardigheid die voor dit soort gesprekken nodig is, maar ook de inhoudelijke informatie rondom onderwijs en opvoeding die in de gesprekken aan de orde komt.

Er zijn vijf modules ontwikkeld, afgestemd op ouders met kinderen in verschillende leeftijdsgroepen. In elke module komen onderwerpen aan bod die relevant zijn voor de leeftijdsgroep. De modules kunnen onafhankelijk van elkaar gebruikt worden.

Elke module van Spraakmakers bestaat uit tien lessen. Centraal in elke les staat een gesprek dat de cursist daadwerkelijk in de praktijk gaat oefenen. Per les is er lesstof voor één of twee dagdelen voorbereiden en oefenen, een dagdeel uitvoeren (praktijkopdracht) en een dagdeel terugkijken en herhalen. In Spraakmakers komen naast de taalvaardigheden de belangrijkste opvoedkundige themas aan bod. Bijvoorbeeld informatie over het Nederlandse onderwijssysteem en voorlichting over gezondheid.

Spraakmakers bestaat uit vijf cursistenboeken met audio-cd's, een cd-rom en een docentenhandleiding. De cd-rom bevat onder andere een uitspraakleerlijn en een gesproken woordenlijst geordend op thema. Hiermee kunnen cursisten zelfstandig oefenen om vertrouwd te raken met de uitspraak van nieuwe woorden en zinnen.

De docentenhandleiding bevat een uitgebreide beschrijving van de didactische en pedagogische uitgangspunten en uiteraard de opbouw van de modules en van de lessen. Ook biedt de docentenhandleiding een draaiboek voor de (gemeentelijke) organisatie van duale trajecten opvoedingsondersteuning en taalontwikkeling. Er is ook een handleiding voor coordinatoren en werkbladen beschikbaar.

U kunt de methode bestellen bij Nederlands als tweede taal