Inspiratiesessie Drieslag NT2

Schoolbreed aandacht voor NT2-ontwikkeling in regulier vo en PrO

Een NT2-leerling die start in het regulier voortgezet onderwijs moet vakkennis opdoen en zijn taalvaardigheid verder ontwikkelen. Voor scholen ligt hier dus een belangrijke taak: hoe maak je van de school een taalrijke leeromgeving? En hoe kun je dit slim organiseren?

Doel

Tijdens een inspiratiesessie gaat u aan de slag met het bepalen van een visie op de begeleiding van NT2-leerlingen in het regulier onderwijs. U maakt kennis met de Drieslag NT2, een model dat handvatten biedt voor het NT2-proof maken van de schoolomgeving. Hoe wordt de eigen schoolse omgeving en het onderwijs afgestemd op de behoeften van de anderstalige leerlingen? En wat is er mogelijk qua organisatie? De bijeenkomst is een ‘opwarmer’ om daarna als team aan de slag te kunnen met NT2-begeleiding op uw school.

Inhoud

De inspiratiesessie start met een introductie op de ondersteuningsbehoeften van NT2-leerlingen en het model ‘Drieslag NT2’. U denkt samen met collega’s na over een gedeelde visie op NT2-ontwikkeling bij u op de school. Vervolgens brengen we de rol van de verschillende relevante onderwijssituaties in kaart. Dit doen we aan de hand van het teamspel ‘De slimste school’: in welke onderwijssituaties krijgen de NT2-leerlingen de kans om hun taalvaardigheid te ontwikkelen?

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de bijeenkomst:

  • Wat hebben NT2-leerlingen in het voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo) nodig om hun taalvaardigheid verder te ontwikkelen?
  • Welke manieren zijn er om NT2-ondersteuning binnen de school slim te organiseren?
  • Hoe kunt u de Drieslag NT2 concreet vormgeven op uw school?

Wilt u daarna verder met de Drieslag NT2 of wilt u een concreet plan van aanpak? Dan is een follow-up mogelijk.

Deelnemers

De bijeenkomst is bedoeld voor teams van docenten, ondersteuners en schoolleiders die te maken hebben met NT2-leerlingen.

Tijdsinvestering

Eén dagdeel. Vooraf vullen de deelnemers een korte intake in.
In overleg is een andere invulling en/of een follow-up ook mogelijk.

Locatie

Incompany. De studiemiddag vindt plaats op locatie.

Contactpersoon

Luce van Donkersgoed | luce.vandonkersgoed@itta.uva.nl

Anne Marije de Goeijen | annemarije.degoeijen@itta.uva.nl

020-246 6166

KostenOp aanvraag
Referenties

Het ITTA is al bijna 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit (ISK's en regulier onderwijs). Het ITTA verzorgt coaching en advisering, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen, ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider is het ITTA betrokken bij de ontwikkeling van uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK, de handreiking 'O jee, een NT2-leerling in de klas' voor docenten vo en mbo en de Handreiking NT2 voor docenten in het praktijkonderwijs (in samenwerking met LOWAN-vo).