Kansen voor taalontwikkeling in de zomervakantie

Ontwikkeltraject voor ISK-zomerscholen

Geef de leerling extra kansen voor taalontwikkeling en taalcontact met een ISK-zomerschool! Dat is een effectieve manier om leerlingen in de zomermaanden voldoende taalbagage mee te geven. Nu veel nieuwkomersleerlingen onderwijstijd hebben gemist, is dat extra belangrijk. Hoe ontwikkel je een zinvol zomerschoolprogramma dat aansluit bij de leerbehoeften van de leerling en aansluit op het onderwijsprogramma? 

Doel

Samen met andere deelnemers uit ISK’s ontwikkelt u een duurzaam zomerschoolprogramma. U krijgt allereerst inzicht in de effectieve componenten en succesfactoren van zomerscholen. Vervolgens ontwerpt u een zomerschoolprogramma, specifiek voor uw eigen ISK-leerlingen en passend bij uw onderwijssituatie. U krijgt feedback op het conceptprogramma van andere deelnemers en van de trainer. Aan de hand daarvan kunt u het zomerschoolprogramma uitwerken en vervolgens succesvol uitvoeren. Na afloop van de zomerschool krijgt u handvatten om het programma duurzaam in te zetten.

Inhoud

Het traject bestaat uit verschillende componenten:

  • Een startbijeenkomst waarin we stilstaan bij de verschillende doelen van een zomerschoolprogramma. Ook krijgt u inzicht in de succesfactoren en organisatievormen van ISK-zomerscholen.
  • Begeleiding bij het ontwikkelen van uw zomerschoolprogramma, aan de hand van een ‘menukaart’. Deze menukaart bevat componenten voor zomerscholen die bewezen effectief zijn.
  • Een werksessie waarin de deelnemers elkaar inspireren en feedback geven op de zomerschoolprogramma’s. Na deze werksessie ontvangt u feedback van de trainer op uw  programma en ontwikkelvragen, waarna u het kunt optimaliseren.
  • De uitvoering van de ISK-zomerschool. Op verzoek draait de ISK-deskundige van het ITTA een dagdeel mee in de zomerschool.
  • Een terugkombijeenkomst waarin u uw ervaringen van de ISKzomerschool deelt met andere deelnemers. We staan stil bij goede praktijkvoorbeelden en de ‘lessons learned’ die u kunt meenemen naar de zomerscholen van de toekomst. Op die manier is de ontwikkeling van het zomerschoolprogramma duurzaam.

Na het ontwikkeltraject is er een aanvullend programma mogelijk waarin u handvatten krijgt voor de borging van zomerschoolresultaten. In deze follow-up staan vragen centraal zoals “Hoe borduren we in de start van het nieuwe schooljaar voort op de behaalde resultaten?” en “Hoe bedden we de zomerschool in in het reguliere onderwijsprogramma?”

Deelnemers

Betrokkenen bij het ontwikkelen en uitvoeren van ISK-zomerscholen, zoals ISK-NT2-docenten, ISK-vakdocenten, coördinatoren en ondersteuners.

Datum

N.t.b.

Contactpersoon

Lies Alons | lies.alons@itta.uva.nl

Anne Marije de Goeijen | annemarije.degoeijen@itta.uva.nl

Kosten

De kosten zijn op aanvraag.

Referenties

Het ITTA is al 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers in de ISK en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit, bij diverse ISK’s in Nederland. Het ITTA verzorgt coaching en advisering op maat bij diverse ISK’s in Nederland, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen (onder andere Zebra, KIK Kennis in de Klas), ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider heeft het ITTA uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK (routes) ontwikkeld, in samenwerking met LOWAN-vo. Ook ontwikkelde het ITTA de Leerlijn Alfabetisering ISK, in samenwerking met alfa-ISK-docenten en Schoolinfo.
Het ontwikkeltraject wordt verzorgd door ervaren NT2-/ISK-experts.