O jee, een NT2-leerling in het praktijkonderwijs

Hoe kan ik de NT2-leerling ondersteunen?

Het praktijkonderwijs krijgt steeds vaker te maken met de instroom van anderstalige leerlingen vanuit de ISK. Deze leerlingen zitten nog middenin hun taalleerproces. In het praktijkonderwijs krijgen zij de kans om hun taalvaardigheid verder te ontwikkelen binnen de vakken en praktijksituaties. Hoe je van het praktijkonderwijs een taalrijke leeromgeving kunt maken, leer je in deze scholing.

Doel

Je krijgt inzicht in een aantal principes die van belang zijn bij het leren van een tweede taal en je leert wat NT2-leerlingen nodig hebben in de praktijkvakken, de AVO-vakken, bij LOB en op stage. Je krijgt tips en handreikingen voor de begeleiding van NT2-leerlingen binnen de school en op stage.

Inhoud

In de scholing staan basiskennis NT2 en de vertaling naar het praktijkonderwijs centraal. Je leert hoe je het onderwijs optimaal kunt afstemmen op de behoefte van de NT2-leerlingen. Daarbij komen onder andere de volgende vragen aan bod:

  • Hoe breng je de leerbehoeften en ontwikkelpunten van de NT2-leerling in kaart?
  • Hoe ondersteun je de NT2-leerling bij de tweedetaalverwerving?
  • Hoe maak je je lesmateriaal en instructies toegankelijk voor NT2-leerlingen?
  • Hoe maak je van de praktijkles en de stage een taalontwikkelende leeromgeving?
  • Welke manieren zijn er om NT2-ondersteuning binnen de school te organiseren?

In de scholing worden nieuwe inzichten uitgeprobeerd in de eigen lespraktijk. De opgedane ervaringen worden meegenomen in volgende bijeenkomsten. De scholing O jee, een NT2-leerling in het praktijkonderwijs is een praktische scholing, waarbij wordt uitgegaan van de eigen lespraktijk. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van eigen onderwijssituaties en lesmaterialen.

Deelnemers

De scholing is voor docenten uit het praktijkonderwijs die te maken krijgen met anderstalige leerlingen. Zowel docenten (AVO-vakken, praktijkvakken en stagedocenten) als onderwijsassistenten kunnen aan de scholing deelnemen.

Maximaal 12 deelnemers

Tijdsinvestering

De scholing bestaat uit zes bijeenkomsten van een dagdeel en een terugkombijeenkomst. Daarnaast besteed je tijd aan het lezen van artikelen en voer je vier praktijkopdrachten en een eindopdracht uit in de eigen onderwijspraktijk.

DataDe data voor de scholing in schooljaar 2023-2024 worden in het voorjaar van 2023 vastgesteld.

Data voor incompany-scholing worden in overleg vastgesteld.

Locatie

Incompany of bij het ITTA in Amsterdam (open inschrijving).

Contactpersoon

Lies Alons | lies.alons@itta.uva.nl

Anne Marije de Goeijen | annemarije.degoeijen@itta.uva.nl

Secretariaat: 020 - 246 6166

Kosten

Op aanvraag

Aanmelden

Neem contact op met ons secretariaat voor het aanmeldformulier. 

Referenties

Het ITTA is al bijna 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit (ISK's en regulier onderwijs). Het ITTA verzorgt coaching en advisering, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen, ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider is het ITTA betrokken bij de ontwikkeling van uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK en de Handreiking NT2 voor docenten in het praktijkonderwijs (in samenwerking met LOWAN-vo).