Onze ISK in beeld

Kwaliteitsscan voor ISK’s

In de ISK maken leerlingen een start met het leren van Nederlands. Om de verwerving van het Nederlands goed en snel te laten verlopen heeft de leerling een contextrijke taalleeromgeving nodig. In de NT2-lessen, maar ook in de vak- en praktijklessen. Hoe zorg je op jouw ISK voor zo’n optimale leeromgeving? Welke factoren voor (taal)leren zijn in ruime mate aanwezig? En welke kansen liggen er op jouw ISK om leerlingen effectiever en efficiënter voor te bereiden op hun plek in de Nederlandse maatschappij?

Doel:

De scan ‘Onze ISK in beeld’ brengt de huidige stand van zaken in de ISK in beeld. Doel van de scan is om een duidelijk beeld te krijgen van de aanpak op de ISK, de sterke kanten en de ontwikkelpunten. Dit doen we aan de hand van vier effectieve componenten voor het nieuwkomersonderwijs: organisatie, onderwijsprogramma, omgeving en ontwikkeling.

Inhoud:

De kwaliteitsscan bestaat uit meerdere onderdelen waarbij betrokkenen uit alle lagen van het ISK-onderwijs geraadpleegd worden. Zowel leerlingen als docenten, ondersteuners en teamleiders dragen bij aan de resultaten van de scan. Ook worden documenten en afspraken onder de loep genomen.

Op basis van de resultaten uit deze analyse wordt een profiel geschetst van de ISK. Hierin worden sterke punten en nieuwe kansen benoemd, inclusief een aantal vervolgstappen voor de ISK. Dit wordt gepresenteerd aan (een deel van) het ISK-team.

Afhankelijk van de eindbevindingen zijn er verschillende mogelijkheden voor follow-up.

Deelnemers:

De scan is geschikt voor elke ISK. Ben je net een jaar gestart? Of heb je al jaren ervaring? In alle gevallen geeft de scan een duidelijk beeld van de stand van zaken en de kansen voor een kwaliteitsimpuls. De scan is eveneens geschikt voor ISK’s die te maken hebben met grote veranderingen zoals een reorganisatie.

Tijdsinvestering:

Het ISK-team is op verschillende momenten betrokken bij de uitvoer van de scan. Afhankelijk van hun individuele rol op de ISK investeren teamleden minimaal twee maximaal vier uur in medewerking aan de scan. 

Datum:

n.t.b.

Locatie:

De scan wordt uitgevoerd op de eigen ISK.

Contactpersoon:

Lies Alons; lies.alons@itta.uva.nl
Anne Marije de Goeijen; annemarije.degoeijen@itta.uva.nl

Kosten:

Op aanvraag

Referenties

Het ITTA is al 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers in de ISK en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit, bij diverse ISK’s in Nederland. Het ITTA verzorgt coaching en advisering op maat bij diverse ISK’s in Nederland, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen (onder andere Zebra, KIK Kennis in de Klas, Alfataal), ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider heeft het ITTA uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK (routes) ontwikkeld, in samenwerking met LOWAN-vo. Ook ontwikkelde het ITTA de Leerlijn Alfabetisering ISK, in samenwerking met alfa-ISK-docenten en Schoolinfo.