Opleidingsmodule Didactiek van Digitale vaardigheden voor de (non-)formele volwasseneneducatie

Module van de opleiding tot docent Basisvaardigheden

Geef je les aan volwassenen en komen daarbij ook regelmatig vragen over hoe te werken met een smartphone of computer? Of wil je weten hoe je goed aanbod voor ontwikkeling van digitale vaardigheden vormgeeft? In de Module Digitale vaardigheden leer je over wat ontwikkeling van digitale vaardigheden bij volwassenen inhoudt en hoe je daar als docent effectief bij begeleidt.

 Doel:

Je maakt je de didactiek eigen van het doceren van digitale vaardigheden aan laagopgeleide volwassenen NT1 en NT2. Je leert hoe je jouw cursisten kunt ondersteunen in het gebruik van digitale technieken, en krijgt inzicht in de manier waarop cursisten die technieken vervolgens kunnen gebruiken in voor hen relevante contexten.

Inhoud:

De belangrijkste thema's in de module zijn:

 • Wat digitale vaardigheden inhouden en welke relevant zijn voor jouw leerders om te ontwikkelen.
 • Welke digitale lesmethodes, materialen en tools er zijn.
 • Didactiek van digitale vaardigheden.

De Module Digitale vaardigheden bestaat deels uit theorie en deels uit toepassing van de theorie in jouw eigen praktijk. Je werkt individueel en in groepen, waarbij je kunt focussen op jouw eigen belangstelling en behoeften, voortbouwend op de kennis en ervaring die je al hebt. Op je werkplek (of stageplek) kijkt een collega/begeleider mee. Leren voor en in de praktijk en leren met elkaar maken dus een belangrijk deel uit van de module. 

Gedurende deze module werk je aan het opbouwen van een dossier. Als dit dossier met een voldoende wordt beoordeeld en als je aan de eisen aan de presentie hebt voldaan ontvang je een certificaat.

Deelnemers:

De Module Digitale vaardigheden is bedoeld voor docenten met een pedagogische basis (pabo/lerarenopleiding/certificaat NT2) en met werkervaring of een stageplaats op het gebied van het onderwijs in basisvaardigheden aan volwassenen.

Een werk- of stageplek in het NT1- of NT2-veld van ten minste 50 uur in de periode dat de module plaatsvindt (6 maanden) is een vereiste. Een collega/begeleider op de werkplek die kan beoordelen in de praktijk ook. Een beschrijving van de kenmerken en taken van de praktijkbegeleider zijn te vinden in het Profiel van de praktijkbegeleider. We kunnen ondersteunen bij het vinden van een geschikte begeleider als dat wenselijk is.

Tijdsinvestering:

De Module Digitale vaardigheden bestaat uit drie bijeenkomsten (3 uur) op locatie en drie bijeenkomsten (2 uur) online.

 • De online bijeenkomsten zijn van 13:30 tot 15:30
 • De fysieke bijeenkomsten zijn van 13:30 tot 16:30

Tijdsinvestering per deel 100 uur:

 • 15 uur bijeenkomsten
 • 15 uur leeswerk
 • 25 uur individuele opdrachten
 • 25 uur groepswerk
 • 20 uur eindopdracht

Per bijeenkomst werk je aan voorbereiding en verwerking aan de hand van vijf praktijkopdrachten. De studiebelasting van de module in zijn geheel bedraagt 100 uur.
Daarnaast minimaal 50 uur praktijk (werk of stage)

Data:

Open inschrijving:

 • 17 oktober ‘24
 • 14 november ‘24
 • 5 december ‘24
 • 16 januari ‘25
 • 6 februari ‘25
 • 6 maart  ‘25

Ben je geïnteresseerd in de Open inschrijving? Neem dan contact op met manouk.vandenbrink@itta.uva.nl

Het is daarnaast altijd mogelijk om een incompanytraining aan te vragen.

Locatie:

De bijeenkomsten vinden afwisselend online en op het kantoor van ITTA plaats.

Bij een incompany-scholing kan het ook op locatie worden aangeboden.

Contactpersoon:

Heb je vragen over de inhoud van de module? Dan kun je mailen naar Manouk van den Brink manouk.vandenbrink@itta.uva.nl

Kosten:

€ 1250,-

PE

PE-punten: 100

PE-categorie

Geaccrediteerde punten

Scholing NT2 algemeen

15

Scholing NT2 culturele aspecten

15

Scholing NT2 vakinhoudelijk professionalisering taal en didactiek

70

Wijze van toetsing: deelname, uitvoering praktijkopdrachten en eindpresentatie

Aantal contacturen: 15

Aantal uren literatuurstudie en praktijkopdrachten: 85

Netto studiebelasting: 100

Referenties:

De modules die samen de opleiding tot Docent Basisvaardigheden vormen, zijn ontwikkeld door het samenwerkingsverband van Freudenthal Instituut/Universiteit Utrecht, Cinop/'s-Hertogenbosch en ITTA UvA/Amsterdam, op initiatief van het Steunpunt Basisvaardigheden en is mogelijk gemaakt door financiering vanuit Tel Mee Met Taal.
De basis van de modules wordt gevormd door het Raamwerk Docent Basisvaardigheden, dat ook door dit consortium is ontwikkeld. De opleiding wordt verzorgd door ervaren, deskundige trainers van deze instituten en gastdocenten. 

Informatie over de andere modules van de opleiding tot docent Basisvaardigheden is te vinden op Opleidingsmodules Docent Basisvaardigheden.