Opleidingsmodule NT1 voor docenten volwasseneneducatie

Module van de opleiding tot docent Basisvaardigheden

Met de Module NT1 leer je alles over effectief taalonderwijs aan volwassenen. Deze module is bedoeld voor docenten in de volwasseneneducatie die zich verder willen bekwamen op het gebied van NT1 (Nederlands als eerste taal).

In de module gaan theorie en praktijk hand in hand: het geleerde wordt geoefend in de eigen werkomgeving aan de hand van praktijkgerichte opdrachten. Leren voor en in de eigen praktijk, individueel en met anderen, vormt een belangrijke component. De Module NT1 is dus een praktische scholing, met aandacht voor de individuele leerbehoeften van de docenten.

De Module NT1 is één van de negen opleidingsmodules die samen de opleiding tot docent basisvaardigheden vormen. Het ITTA biedt de modules NT1, Coaching, Digitale vaardigheden, Leren op afstand en Intake aan.

Inhoud

De belangrijkste thema's in de Module NT1 zijn:

 • Inleiding
  Wie is de laaggeletterde volwassene, wat zijn succesfactoren voor taalontwikkeling en welke didactische benaderingen zijn er? 
 • Kaders
  Welke kaders zijn er en hoe kun je ze gebruiken voor het onderwijs?
 • Lesmaterialen
  Welke materialen zijn er beschikbaar voor de doelgroep, hoe maak je gerichte keuzes en wat zijn effectieve manieren om ze in te zetten?  
 • Didactiek
  Hoe laat je laaggeletterde volwassenen leren en welke didactische middelen zijn daar passend bij? Hoe sluit je aan bij behoeften van leerders en hoe bevorder je zelfstandig leren?
 • Toetsing
  Welke toetsen en vormen van monitoring en evaluatie zijn er beschikbaar en hoe kun je ze gebruiken? 

De Module NT1 bestaat deels uit theorie en deels uit toepassing van de theorie in de eigen praktijk. Je werkt individueel en in leerteams, waarbij je kunt focussen op eigen belangstelling en behoeften, voortbouwend op de kennis en ervaring die je al hebt. Je formuleert eigen leerdoelen en leeracties, zowel voor de theorie als voor de eigen praktijk, en werkt daar in en buiten de bijeenkomsten aan. Op de werkplek (of stageplek) kijkt een collega/begeleider mee. Leren voor en in de praktijk en leren met elkaar maken dus een belangrijk deel uit van de module. 

De inhoud van de module De professionele basis wordt waar nodig geïncorporeerd.

Gedurende deze module werk je aan het opbouwen van een dossier. Als dit dossier met een voldoende wordt beoordeeld en als je aan de eisen aan de presentie hebt voldaan ontvang je een certificaat.​​​

Deelnemers

De Module NT1 is bedoeld voor docenten met een pedagogische basis (pabo/lerarenopleiding) en met werkervaring of een stageplaats op het gebied van het onderwijs in basisvaardigheden aan volwassenen.

De module is ook relevant voor NT2-docenten met interesse voor NT1.

Een werk- of stageplek in het NT1-veld van ten minste 100 uur in de periode dat de module duurt (14 maanden) en een collega/begeleider op de werkplek zijn een voorwaarde om de module te kunnen volgen.

Tijdsinvestering

De Module NT1 bestaat uit vijftien studiemiddagen van drie uur. Per bijeenkomst werk je individueel aan voorbereiding en verwerking. Daarnaast werk je in leerteams aan zelfgeformuleerde opdrachten. Tussentijds is er geregeld even contact met de praktijkbegeleider. Aan het eind van de module is er een eindopdracht. De studiebelasting van de module in zijn geheel bedraagt 200 uur.

 • 45 uur bijeenkomsten (15 bijeenkomsten van 3 uur)
 • 50 uur groepswerk
 • 50 uur zelfstandig werken
 • 15 uur begeleiding 
 • 40 uur eindopdracht
Data

Tijd: woensdagmiddag van 13:30-16:30 uur.

1

20 sep

2023

2

11 okt

2023

3

15 nov

2023

4

13 dec

2023

5

31 jan

2024

6

6 maart

2024

7

27 maart

2024

8

17 april

2024

9

22 mei

2024

10

19 juni

2024

11

18 sep

2024

12

9 okt

2024

13

6 nov

2024

14

11 dec

2024

15

15 jan

2025

LocatieAmsterdam en/of online (nader te bepalen)
Kosten€ 3675,-
Contactpersoon

Petra Popma: petra.popma@itta.uva.nl

Aanmelden

Download hier het aanmeldingsformulier, dit mag ingevuld naar ons secretariaat gestuurd worden.

Vragen over de modules Digitale vaardigheden, Coaching, Leren op afstand, Rekenen/gecijferdheid en Intake kunnen ook aan info@itta.uva.nl gericht worden.

We kunnen deze module ook in-company aanbieden.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik een werk- of stageplaats?
Vraag eens bij een aanbieder van taalcursussen of die mogelijkheid er is, zoals bij aanbieders van educatietrajecten of inburgeringscursussen.

In sommige gevallen kan ook een stageplek worden ingericht in een non-formele setting, bijvoorbeeld een taalhuis. Het hangt ervan af wat daar precies aangeboden wordt aan NT1-leerders, hoe de structuur eruit ziet, doelstellingen van het aanbod, wie de begeleiding kan doen, enz. Neem voor de zekerheid in dat geval even contact op met ITTA UvA, info@itta.uva.nl.

Ik heb nog geen werk- of stageplaats, maar ik wil wel graag de module doen. Kan dat?

Een werk- of stageplek bij professioneel NT1-aanbod is vereist gedurende de duur van de module, van ten minste 100 uur. Je kunt wel al starten met de module, ook al heb je nog geen plaats. Als je maar binnen drie maanden na de start van de module een werk- of stageplek hebt.

Het is overigens niet verplicht een eigen stageplek te hebben: op één groep NT1’ers kunnen bijvoorbeeld twee stagiaires meelopen. Het is ook niet verplicht om één en dezelfde stageplek te hebben gedurende de gehele module: als er maar een praktijkplek is parallel aan de tijd die de module loopt waar 100 uur stage gelopen kan worden. 

Bij vragen kun je ook even contact opnemen met het  ITTA: info@itta.uva.nl.

Wie kan de praktijkbegeleider zijn en wat is de rol van de praktijkbegeleider?

Een praktijkbegeleider is een NT1-docent met veel ervaring, die af en toe meekijkt op de werkplek en feedback geeft. De tijdsbesteding van deze begeleider is minimaal 1 uur per maand gedurende de duur van de module. Zie ook het Profiel van de praktijkbegeleider.

Ik heb nog geen praktijkbegeleider, wat kan ik dan doen?

Je kunt dit voorleggen aan het ITTA: info@itta.uva.nl. Wellicht kunnen wij iemand voor je vinden.

Moet ik naast de Module NT1 ook de Module Professionele basis volgen?

De Module Professionele basis wordt geïncorporeerd in de Module NT1 (of een andere vakmodule). Er komen geen extra kosten bij.

Is het verplicht alle modules te volgen om het certificaat docent basisvaardigheden te behalen?

De certificaten van de verschillende modules hebben los van elkaar hun waarde in het beroepsveld. Het is niet verplicht alle modules te volgen; je kunt één of meer modules volgen, afhankelijk van behoefte en belangstelling.

Wanneer worden de andere modules aangeboden?

Het ITTA biedt aan:

 • Module NT1
 • Module Digitale vaardigheden
 • Module Coaching (i.s.m. Kaatje Dalderop)
 • Module Samenwerken met vrijwilligers en netwerkpartners
 • Module Intake
 • Module Leren op afstand
 • Module Rekenen

Kijk voor meer informatie bij Trainingen.

Wat is de status van het certificaat? De relatie met het certificaat competent docent NT2?

De Module NT1 is één van de negen officiële modules die de overheid heeft laten ontwikkelen voor docenten basisvaardigheden. De modules worden verzorgd door een geregistreerde opleider en leiden tot een erkend certificaat.

Opleiding /EVC-procedure en certificering voor NT2-docenten loopt via de door de BVNT2 erkende lerarenopleidingen en levert een landelijk erkend certificaat op.

Beide certificaten staan los van elkaar.

Kan ik een tegemoetkoming in de kosten of een lerarenbeurs aanvragen via DUO of STAP-budget voor deze module?

Een tegemoetkoming via beurs of DUO is helaas op dit moment niet mogelijk. Aan inzet van het STAP-budget wordt gewerkt.

Komen er verder nog kosten bij?

Nee, er komen verder geen kosten bij. Alle benodigde studiematerialen worden online aangereikt. Er is wel een speciale aanbieding voor startende deelnemers aan een module: zij kunnen het boek Leren in de Educatie met 20% korting aanschaffen (€ 29,20 in plaats van € 36,50) bij Eenvoudig Communiceren/Oefenen.nl door een mail te sturen naar petra.popma@itta.uva.nl.

Referenties

De modules Docent Basisvaardigheden zijn ontwikkeld door het samenwerkingsverband van Freudenthal Instituut/Universiteit Utrecht, Cinop/'s-Hertogenbosch en ITTA UvA/Amsterdam, op initiatief van het Steunpunt Basisvaardigheden en is mogelijk gemaakt door financiering vanuit Tel Mee Met Taal.

De basis van de modules wordt gevormd door het Raamwerk Docent Basisvaardigheden, dat ook door dit consortium is ontwikkeld.

De modules worden verzorgd door ervaren, deskundige trainers van deze instituten en gastdocenten. Zij hebben allen ruime ervaring in het NT1/NT2-onderwijs en met de doelgroep laaggeletterden.