Opleidingsmodule NT1 voor docenten volwasseneneducatie

Module van de opleiding tot docent Basisvaardigheden

Met de Module NT1 leer je alles over effectief taalonderwijs aan volwassenen. Deze module is bedoeld voor docenten in de volwasseneneducatie die zich verder willen bekwamen op het gebied van NT1 (Nederlands als eerste taal).

In de module gaan theorie en praktijk hand in hand: het geleerde wordt geoefend in de eigen werkomgeving aan de hand van praktijkgerichte opdrachten. Leren voor en in de eigen praktijk, individueel en met anderen, vormt een belangrijke component. De Module NT1 is dus een praktische opleiding, met aandacht voor de individuele leerbehoeften van de docenten.

De Module NT1 is één van de negen opleidingsmodules die samen de opleiding tot docent basisvaardigheden vormen. Het ITTA biedt de modules NT1, Coaching, Digitale vaardigheden, Leren op afstand en Intake aan. De inhoud van de module De professionele basis wordt waar nodig geïncorporeerd.

Inhoud

De belangrijkste thema's in de Module NT1 zijn:

 • Inleiding
  Wie is de laaggeletterde volwassene, wat zijn succesfactoren voor taalontwikkeling en welke didactische benaderingen zijn er? 
 • Kaders
  Welke kaders zijn er en hoe kun je ze gebruiken voor het onderwijs?
 • Lesmaterialen
  Welke materialen zijn er beschikbaar voor de doelgroep, hoe maak je gerichte keuzes en wat zijn effectieve manieren om ze in te zetten?  
 • Didactiek
  Hoe laat je laaggeletterde volwassenen leren en welke didactische middelen zijn daar passend bij? Hoe sluit je aan bij behoeften van leerders en hoe bevorder je zelfstandig leren?
 • Toetsing
  Welke toetsen en vormen van monitoring en evaluatie zijn er beschikbaar en hoe kun je ze gebruiken? 

De Module NT1 bestaat deels uit theorie en deels uit toepassing van de theorie in uw eigen praktijk. U werkt individueel en in leerteams, waarbij u kunt focussen op uw eigen belangstelling en behoeften, voortbouwend op de kennis en ervaring die u al heeft. U formuleert eigen leerdoelen en leeracties, zowel voor de theorie als voor uw eigen praktijk, en werkt daar in en buiten de bijeenkomsten aan. Op uw werkplek (of stageplek) kijkt een collega/begeleider mee. Leren voor en in de praktijk en leren met elkaar maken dus een belangrijk deel uit van de opleiding.

Gedurende deze opleidingsmodule werkt u aan het opbouwen van een dossier. Als dit dossier met een voldoende wordt beoordeeld en als u aan de eisen aan de presentie hebt voldaan ontvangt u een certificaat.

Meer informatie over de opzet van de module(s):

Het belang van de opleiding wordt door verschillende partijen onderstreept, zoals te zien is in dit filmpje van Oefenen.nl.

Deelnemers

De Module NT1 is bedoeld voor docenten met een pedagogische basis (pabo/lerarenopleiding) en met werkervaring of een stageplaats op het gebied van het onderwijs in basisvaardigheden aan volwassenen.

De module kan ook interessant zijn voor NT2-docenten met interesse voor NT1.

Een werk- of stageplek in het NT1-veld van ten minste 100 uur in de periode dat de opleiding duurt (14 maanden) en een collega/begeleider op de werkplek die u ook kan beoordelen in de praktijk zijn een voorwaarde om de opleiding te kunnen volgen.

Een beschrijving van de kenmerken en taken van de praktijkbegeleider vindt u in het Profiel van de praktijkbegeleider.

Zie ook de Veelgestelde vragen voor meer informatie over (het vinden van) een werk- of stageplaats.

Tijdsinvestering

De Module NT1 bestaat uit vijftien studiemiddagen van drie uur. Per bijeenkomst werk je individueel aan voorbereiding en verwerking. Daarnaast werk je in leerteams aan zelfgeformuleerde opdrachten. Tussentijds heb je geregeld even contact met de praktijkbegeleider. Aan het eind van de opleiding doe je een eindopdracht. De studiebelasting van de opleiding in zijn geheel bedraagt 200 uur.

 • 45 uur bijeenkomsten (15 bijeenkomsten van 3 uur)
 • 50 uur groepswerk
 • 50 uur zelfstandig werken
 • 15 uur begeleiding 
 • 40 uur eindopdracht
Data

Tijd: woensdagmiddag van 13:30-16:30 uur.

 1. 5 april 2023
 2. 17 mei 2023
 3. 14 juni 2023
 4. 13 september 2023
 5. 11 oktober 2023
 6. 15 november 2023
 7. 10 januari 2024
 8. 7 februari 2024
 9. 13 maart 2024
 10. 10 april 2024
 11. 15 mei 2024
 12. n.t.b.
 13. n.t.b.
 14. nt.b.
 15. nt.b.
Locatie Amsterdam en/of online (nader te bepalen)
Kosten € 3675,-
Contactpersoon

Petra Popma: petra.popma@itta.uva.nl

Aanmelden

Download hier het aanmeldingsformulier, deze mag ingevuld naar ons secretariaat gestuurd worden.

Zijn er nog vragen over aanmelding en inschrijving voor de Module NT1? Deze kunnen gericht worden aan: info@itta.uva.nl.

Vragen over de modules Digitale vaardigheden, Coaching, Leren op afstand, Rekenen en Intake kunnen ook aan het ITTA gericht worden.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik een werk- of stageplaats?
Vraag eens bij een aanbieder van taalcursussen of die mogelijkheid er is, zoals bij aanbieders van educatietrajecten of inburgeringscursussen.

In sommige gevallen kan ook een stageplek worden ingericht in een non-formele setting, bijvoorbeeld een taalhuis. Het hangt ervan af wat daar precies aangeboden wordt aan NT1-leerders, hoe de structuur eruit ziet, doelstellingen van het aanbod, wie de begeleiding kan doen, enz. Neem voor de zekerheid in dat geval even contact op met ITTA UvA, info@itta.uva.nl.

Ik heb nog geen werk- of stageplaats, maar ik wil wel graag de opleiding doen. Kan dat?

Een werk- of stageplek bij professioneel NT1-aanbod is vereist gedurende de duur van de opleiding, van ten minste 100 uur. Je kan wel al starten met de opleiding, ook al heb je nog geen plaats. Als je maar binnen drie maanden na de start van de opleiding een werk- of stageplek heeft.

Het is overigens niet verplicht een eigen stageplek te hebben: op één groep NT1’ers kunnen bijvoorbeeld twee stagiaires meelopen. Het is ook niet verplicht om één en dezelfde stageplek te hebben gedurende de gehele opleiding: als er maar een praktijkplek is parallel aan de opleidingsperiode waar u 100 uur stage kunt lopen.

Bij vragen kun je ook even contact opnemen met de opleider: ITTA UvA, info@itta.uva.nl.

Wie kan de praktijkbegeleider zijn en wat is de rol van de praktijkbegeleider?

Een praktijkbegeleider is een NT1-docent met veel ervaring, die af en toe meekijkt op de werkplek en feedback geeft. De tijdsbesteding van deze begeleider is minimaal 1 uur per maand gedurende de duur van de module. Zie ook het Profiel van de praktijkbegeleider.

Ik heb nog geen praktijkbegeleider, wat kan ik dan doen?

Je kunt dit voorleggen aan de opleider: ITTA UvA, info@itta.uva.nl. Wellicht kunnen wij iemand voor je vinden.

Moet ik naast de Module NT1 ook de Module Professionele basis volgen?

De Module Professionele basis wordt geïncorporeerd in de Module NT1 (of een andere vakmodule). Er komen geen extra kosten bij.

Is het verplicht alle modules te volgen om het certificaat docent basisvaardigheden te behalen?

De certificaten van de verschillende modules hebben los van elkaar hun waarde in het beroepsveld. Het is niet verplicht alle modules te volgen; je kunt één of meer modules volgen, afhankelijk van uw behoefte en belangstelling.

Wanneer worden de andere modules aangeboden?

Het ITTA biedt aan:

 • Module NT1
 • Module Digitale vaardigheden
 • Module Coaching (i.s.m. Kaatje Dalderop)
 • Module Samenwerken met vrijwilligers en netwerkpartners
 • Module Intake
 • Module Leren op afstand
 • Module Rekenen

Kijk voor meer informatie bij Trainingen.

Wat is de status van het certificaat? De relatie met het certificaat competent docent NT2?

De Module NT1 is één van de negen officiële modules die de overheid heeft laten ontwikkelen voor docenten basisvaardigheden. De modules worden verzorgd door een geregistreerde opleider en leiden tot een erkend certificaat.

Opleiding /EVC-procedure en certificering voor NT2-docenten loopt via de door de BVNT2 erkende lerarenopleidingen en levert een landelijk erkend certificaat op.

Beide certificaten staan los van elkaar.

Kan ik een tegemoetkoming in de kosten of een lerarenbeurs aanvragen via DUO voor deze opleiding?

Dat is helaas op dit moment niet mogelijk.

Komen er verder nog kosten bij?

Nee, er komen verder geen kosten bij. Alle benodigde studiematerialen worden online aangereikt. Er is wel een speciale aanbieding voor startende deelnemers aan een module: zij kunnen het boek Leren in de Educatie met 20% korting aanschaffen (€ 29,20 in plaats van € 36,50) bij Eenvoudig Communiceren/Oefenen.nl door een mail te sturen naar petra.popma@itta.uva.nl.

Referenties

De opleiding is ontwikkeld door het samenwerkingsverband van Freudenthal Instituut/Universiteit Utrecht, Cinop/'s-Hertogenbosch en ITTA UvA/Amsterdam, op initiatief van het Steunpunt Basisvaardigheden en is mogelijk gemaakt door financiering vanuit Tel Mee Met Taal.

De basis van de modules wordt gevormd door het Raamwerk Docent Basisvaardigheden, dat ook door dit consortium is ontwikkeld.

De opleiding wordt verzorgd door ervaren, deskundige trainers van deze instituten en gastdocenten. Zij hebben allen ruime ervaring in het NT1/NT2-onderwijs en met de doelgroep laaggeletterden.