Opleidingsmodule Digitale Vaardigheden voor docenten volwasseneducatie

Module van de opleiding tot docent Basisvaardigheden

Geef je les aan volwassenen en komen daarbij ook regelmatig vragen over hoe te werken met een smartphone of computer? En wil je jouw didactische vaardigheden omtrent digitale vaardigheden verbeteren? Dan is de Module Digitale Vaardigheden geschikt!

 Doel:

Je maakt je de didactiek eigen van het doceren van digitale vaardigheden aan laagopgeleide volwassenen. Je leert hoe je jouw cursisten kunt ondersteunen in het gebruik van digitale technieken, en krijgt inzicht in de manier waarop cursisten die technieken vervolgens kunnen gebruiken in voor hen relevante contexten.

Inhoud:

De belangrijkste thema's in de module zijn:

 • Introductie en toepassen van Standaarden en eindtermen ve digitale vaardigheden en de bijbehorende leervaardigheden op het gebied van het gebruik van ICT-systemen, veiligheid en privacy, informatie zoeken en verwerken, en digitaal communiceren. 
 • De uitgangspunten van digitale lesmethodes, materialen en tools kunnen herkennen en toepassen.
 • Didactiek digitale vaardigheden.
 • Evalueren en monitoring.

De Module Digitale Vaardigheden bestaat deels uit theorie en deels uit toepassing van de theorie in jouw eigen praktijk. Je werkt individueel en in groepen, waarbij je kunt focussen op jouw eigen belangstelling en behoeften, voortbouwend op de kennis en ervaring die je al hebt. Op je werkplek (of stageplek) kijkt een collega/begeleider mee. Leren voor en in de praktijk en leren met elkaar maken dus een belangrijk deel uit van de module. 

Gedurende deze module werk je aan het opbouwen van een dossier. Als dit dossier met een voldoende wordt beoordeeld en als je aan de eisen aan de presentie hebt voldaan ontvang je een certificaat.

Deelnemers:

De Module Digitale Vaardigheden is bedoeld voor docenten met een pedagogische basis (pabo/lerarenopleiding/certificaat NT2) en met werkervaring of een stageplaats op het gebied van het onderwijs in basisvaardigheden aan volwassenen.

Een werk- of stageplek in het NT1- of NT2-veld hebben van ten minste 50 uur in de periode dat de module plaatsvindt (6 maanden) is een vereiste. Een collega/begeleider op de werkplek die kan beoordelen in de praktijk ook. Een beschrijving van de kenmerken en taken van de praktijkbegeleider zijn te vinden in het Profiel van de praktijkbegeleider. We kunnen ondersteunen bij het vinden van een geschikte begeleider als dat wenselijk is.

Tijdsinvestering:

De Module Digitale Vaardigheden bestaat uit vijf studiemiddagen van elk 3 uur. Per bijeenkomst werk je aan voorbereiding en verwerking aan de hand van zes praktijkopdrachten. De studiebelasting van de module in zijn geheel bedraagt 100 uur.

 • 15 uur bijeenkomsten (5 bijeenkomsten van 3 uur)
 • 30 uur groepswerk
 • 42 uur zelfstandig werken
 • 5 uur begeleiding 
 • 8 uur eindopdracht

Daarnaast minimaal 50 uur praktijk (werk of stage) + begeleiding door praktijkbegeleider.

Data:
 • Bijeenkomst 1: woensdag 23 november 2022
 • Bijeenkomst 2: woensdag 11 januari 2023
 • Bijeenkomst 3: woensdag 22 maart 2023
 • Bijeenkomst 4: woensdag 24 mei 2023
 • Bijeenkomst 5: woensdag 21 juni 2023

Alle bijeenkomsten zijn van 13.30 tot 17.00 uur.

Locatie:

De bijeenkomsten vinden plaats in Amsterdam (of op eigen locatie bij een incompanytraining) en/of online.

Aanmelden:Download hier het aanmeldingsformulier, deze mag ingevuld naar ons secretariaat gestuurd worden.
Contactpersoon:

Heb je vragen over de inhoud van de module? Dan kun je mailen naar Petra Popma: petra.popma@itta.uva.nl. 

Kosten:

€ 990,-

PE

PE-punten: 100

PE-categorie

Geaccrediteerde punten

Scholing NT2 algemeen

15

Scholing NT2 culturele aspecten

15

Scholing NT2 vakinhoudelijk professionalisering taal en didactiek

70

Wijze van toetsing                     deelname, uitvoering praktijkopdrachten en eindpresentatie

Aantal contacturen                                                             15

Aantal uren literatuurstudie en praktijkopdrachten   85

Netto studiebelasting                                                         100

Referenties:

De modules die samen de opleiding tot Docent Basisvaardigheden vormen, zijn ontwikkeld door het samenwerkingsverband van Freudenthal Instituut/Universiteit Utrecht, Cinop/'s-Hertogenbosch en ITTA UvA/Amsterdam, op initiatief van het Steunpunt Basisvaardigheden en is mogelijk gemaakt door financiering vanuit Tel Mee Met Taal.
De basis van de modules wordt gevormd door het Raamwerk Docent Basisvaardigheden, dat ook door dit consortium is ontwikkeld. De opleiding wordt verzorgd door ervaren, deskundige trainers van deze instituten en gastdocenten. 

Informatie over de andere modules van de opleiding tot docent Basisvaardigheden is te vinden op Opleidingsmodules Docent Basisvaardigheden.