Opleidingsmodule Digitale Vaardigheden voor docenten volwasseneducatie

Module van de opleiding tot docent Basisvaardigheden

Geeft u les aan volwassenen en komen daarbij ook regelmatig vragen over hoe te werken met een smartphone of computer? En wilt u uw didactische vaardigheden omtrent digitale vaardigheden verbeteren? Dan is de Module Digitale Vaardigheden geschikt!

 Doel:

U maakt zich de didactiek eigen van het doceren van digitale vaardigheden aan laagopgeleide volwassenen. U leert hoe u uw cursisten kunt ondersteunen in het gebruik van digitale technieken, en krijgt inzicht in de manier waarop cursisten die technieken vervolgens kunnen gebruiken in voor hen relevante contexten.

Inhoud:

De belangrijkste thema's in de module zijn:

 • Introductie en toepassen van Standaarden en eindtermen ve digitale vaardigheden en de bijbehorende leervaardigheden op het gebied van het gebruik van ICT-systemen, veiligheid en privacy, informatie zoeken en verwerken, en digitaal communiceren. 
 • De uitgangspunten van digitale lesmethodes, materialen en tools kunnen herkennen en toepassen.
 • Didactiek digitale vaardigheden.
 • Evalueren en monitoring.

De Module Digitale Vaardigheden bestaat deels uit theorie en deels uit toepassing van de theorie in uw eigen praktijk. U werkt individueel en in groepen, waarbij u kunt focussen op uw eigen belangstelling en behoeften, voortbouwend op de kennis en ervaring die u al heeft. Op uw werkplek (of stageplek) kijkt een collega/begeleider mee. Leren voor en in de praktijk en leren met elkaar maken dus een belangrijk deel uit van de module. 

Gedurende deze module werkt u aan het opbouwen van een dossier. Als dit dossier met een voldoende wordt beoordeeld en als u aan de eisen aan de presentie hebt voldaan ontvangt u een certificaat.

Deelnemers:

De Module Digitale Vaardigheden is bedoeld voor docenten met een pedagogische basis (pabo/lerarenopleiding/certificaat NT2) en met werkervaring of een stageplaats op het gebied van het onderwijs in basisvaardigheden aan volwassenen.

Een werk- of stageplek in het NT1- of NT2-veld hebben van ten minste 50 uur in de periode dat de module plaatsvindt (4 maanden) is een vereiste. Een collega/begeleider op de werkplek die ook kan beoordelen in de praktijk ook. Een beschrijving van de kenmerken en taken van de praktijkbegeleider zijn te vinden in het Profiel van de praktijkbegeleider. We kunnen ondersteunen bij het vinden van een geschikte begeleider als dat wenselijk is.

Tijdsinvestering:

De Module Digitale Vaardigheden bestaat uit vijf studiemiddagen van elk 3 uur. Per bijeenkomst werkt u aan voorbereiding en verwerking. De studiebelasting van de module in zijn geheel bedraagt 100 uur.

 • 15 uur bijeenkomsten (5 bijeenkomsten van 3 uur)
 • 30 uur groepswerk
 • 42 uur zelfstandig werken
 • 8 uur eindopdracht
 • 5 uur individuele begeleiding door opleider

Daarnaast minimaal 50 uur praktijk (werk of stage) + begeleiding door praktijkbegeleider.

Data:
 • Bijeenkomst 1: donderdag 27 januari 2022
 • Bijeenkomst 2: donderdag 17 maart 2022
 • Bijeenkomst 3: donderdag 12 mei 2022
 • Bijeenkomst 4: donderdag 23 juni 2022
 • Bijeenkomst 5: donderdag 13 oktober

Alle bijeenkomsten zijn van 13.30 tot 17.00 uur.

Locatie:

Zolang het nodig is zijn onze trainingen coronaproof. De bijeenkomsten vinden plaats op een passende locatie in Amsterdam (of op uw eigen locatie bij een incompanytraining) en/of online.

Aanmelden:U kunt zich aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier. Bij vragen over de aanmelding en inschrijving kunt u contact opnemen met het secretariaat:  info@itta.uva.nl.
Contactpersoon:

Heeft u vragen over de inhoud van de module? Dan kunt u mailen met Petra Popma: petra.popma@itta.uva.nl. 

Kosten:

€ 990,-

Referenties:

De modules die samen de opleiding tot Docent Basisvaardigheden vormen, zijn ontwikkeld door het samenwerkingsverband van Freudenthal Instituut/Universiteit Utrecht, Cinop/'s-Hertogenbosch en ITTA UvA/Amsterdam, op initiatief van het Steunpunt Basisvaardigheden en is mogelijk gemaakt door financiering vanuit Tel Mee Met Taal.
De basis van de modules wordt gevormd door het Raamwerk Docent Basisvaardigheden, dat ook door dit consortium is ontwikkeld. De opleiding wordt verzorgd door ervaren, deskundige trainers van deze instituten en gastdocenten. 

Informatie over de andere modules van de opleiding tot docent Basisvaardigheden is te vinden op Opleidingsmodules Docent Basisvaardigheden.