Scholing Expert NT2, voor ervaren docenten in de ISK

Verdieping en verbreding voor docenten NT2 in de ISK

Deze scholing is bedoeld voor ervaren docenten NT2 in de ISK. In deze scholing verrijkt u uw kennis en vaardigheden op een aantal specifieke NT2-onderwerpen, zoals werken met leerlijnen, volgen en toetsen, alfabetisering en werken aan taal in alle vakken.

Doel

Deelnemers verbreden en verdiepen hun NT2-kennis en vaardigheden op een aantal specifieke onderwerpen. De focus ligt daarbij op de didactiek van Nederlands als tweede taal in de ISK aansluitend bij het Competentieprofiel Docent Nederlands als tweede taal (BVNT2) en het Competentieprofiel ISK-NT2-Docent (ITTA).

Inhoud

Vanuit de benodigde theoretische NT2-kennis maakt de docent aan de hand van concrete opdrachten een praktische vertaling naar de eigen lespraktijk in de ISK. De volgende onderwerpen komen aan bod: 

  • Effectieve leerroutes: werken met leerlijnen en een verlengde intake in de ISK
  • Formatief evalueren, werken met een portfolio en toetsing
  • Effectief werken aan grammatica
  • Alfabetisering
  • Taal in alle vakken

In de bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan doelgericht werken en activerende werkvormen, met aandacht voor de specifieke leersituatie en leervragen van jongeren van 12 tot 18. 

De scholing start met een digitale intake en een startopdracht. Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met een praktijkopdracht voor de eigen onderwijssituatie. De deelnemer ontvangt hierop individueel feedback.

De deelnemer werkt aan zelfgekozen onderwerpen in een leerteam. De scholing wordt afgesloten met een ontwikkelopdracht voor de eigen onderwijspraktijk. In bijeenkomst 6 geven docenten een presentatie.

Deelnemers

De scholing is bedoeld voor ervaren NT2-docenten die lesgeven in de ISK.  We hanteren een groepsgrootte van maximaal 12 deelnemers.

Tijdsinvestering

De scholing bestaat uit zes bijeenkomsten van een dagdeel. Daarnaast besteedt de deelnemer tijd aan het bestuderen van de literatuur, de ontwikkeling en uitvoering van praktijkopdrachten, het opbouwen van een portfolio en de eindopdracht.

De totale studiebelasting bedraagt 100 uur. De gemiddelde studiebelasting is zo'n vier uur per week.

Certificaat

Deelnemers ontvangen een certificaat van het ITTA bij 100% aanwezigheid en uitvoering van alle praktijkopdrachten met voldoende resultaat. 

De scholing Expert NT2 voor docenten in de ISK sluit aan op de Korte opleiding NT2 voor docenten in de ISK, maar kan ook los daarvan worden gevolgd.

LocatieDe bijeenkomsten vinden online plaats en/of op een passende locatie in Amsterdam of op uw eigen locatie (incompanytraining)
AanmeldenOp dit moment is de opleiding nog niet van start maar u kunt zich op een wachtlijst laten plaatsen door een mail te sturen naar info@itta.uva.nl. Indien er nieuwe data beschikbaar zijn krijgt u bericht van ons.
Data

Deze scholing wordt in 2024 als open inschrijving aangeboden.

Data voor een incompanyscholing worden in overleg vastgesteld.

Contactpersoon

Lies Alons: lies.alons@itta.uva.nl 020 246 6166

Kosten:

Op aanvraag

PE

PE-punten: 100

Zodra de data bekend zijn, wordt de scholing op de PE-pagina van BOW geplaatst.

PE-categorie

Geaccrediteerde punten

Scholing NT2 algemeen


Scholing NT2 culturele aspecten


Scholing NT2 vakinhoudelijk professionalisering taal en didactiek

100

Wijze van toetsing: 100% deelname en praktijkopdrachten met voldoende beoordeling 

Aantal contacturen: 24

Aantal uren literatuurstudie en praktijkopdrachten: 76

Netto studiebelasting: 100

Referenties

Het ITTA is al ruim 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit (ISK's en regulier onderwijs). Het ITTA verzorgt coaching en advisering, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen, ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider is het ITTA betrokken bij de ontwikkeling van uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK en de Handreiking NT2 voor docenten in het praktijkonderwijs (in samenwerking met LOWAN-vo).