Werken met een verlengde intake in de ISK

Alle leerlingen goed van start! 

Wat kan en weet de leerling al? Hoe snel pikt de leerling de lesstof op? Dat zijn belangrijke vragen als je leerlingen in een passende leerroute wilt plaatsen. Met een verlengde intake krijg je - aan de hand van (formatieve) toetsgegevens en leerlingobservaties -  zicht op de mogelijkheden van de leerling. In deze scholing komt aan bod hoe een verlengde intake eruit kan zien en legt u de basis voor een verlengde intake bij u op school.

Doel:

U weet waar een verlengde intake uit bestaat en hoe u deze kunt vormgeven bij u op school.

Inhoud:

De basis wordt gevormd door de werkwijze voor verlengde intake die het ITTA in praktijkgericht onderzoek met scholen heeft ontwikkeld. Aan bod komen:

  • De uitgangspunten en de achtergrond bij de werkwijze.
  • Het gebruik van de verschillende observatie-instrumenten waarmee u het leergedrag van leerlingen systematisch kunt registreren en analyseren.
  • Koppeling van de werkwijze aan de werkwijze voor de intake bij u op school.

Deelnemers ontvangen een materialenpakket.

Deelnemers:

Deze scholing is voor medewerkers in de ISK die betrokken zijn bij, of geïnteresseerd zijn in een verlengde intake in de ISK.

Tijdsinvestering:

Twee bijeenkomsten (dagdeel) en een tussentijdse praktijkopdracht.

Data:

Data voor een incompanytraining worden in overleg vastgesteld.

Contactpersoon:

Femke Scheltinga: femke.scheltinga@itta.uva.nl

Lies Alons: lies.alons@itta.uva.nl 020-525 3844

Kosten:

Op aanvraag

Referenties

Het ITTA is al bijna 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers in de ISK en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit, bij diverse ISK’s in Nederland. Het ITTA verzorgt coaching en advisering op maat bij diverse ISK’s in Nederland, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen (o.a. Zebra, KIK Kennis in de Klas), ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider heeft het ITTA uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK (routes) ontwikkeld, in samenwerking met LOWAN-vo.