Werken met uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK

Voor docententeams in de ISK

Welke leerlingen heeft u op de ISK? Wat hebben deze leerlingen nodig en hoe richt u daar uw onderwijsprogramma op in? Het ITTA heeft, in samenwerking met LOWAN-vo, leerlijnen voor de ISK ontwikkeld. In deze scholing onderzoekt u met het ISK-docententeam hoe u deze leerlijnen kunt implementeren in uw eigen onderwijssituatie.

Doel

Het ontwikkelen van een aanpak die aansluit bij de specifieke situatie op de eigen ISK. Tijdens de scholing ontwikkelt u samen met het team een stappenplan waarmee u concreet aan de slag kunt gaan. 

Inhoud

In de scholing onderzoekt u met het docententeam een aantal vragen:

  • Welke leerlingen hebben wij in huis?
  • Wat hebben deze leerlingen nodig? Welke trajecten passen daarbij?
  • Wat betekent dat voor de inhoud van het lesprogramma?
  • Welke gevolgen heeft dat voor de organisate van het onderwijs?

Ter voorbereiding op deze scholing vindt eerst een uitgebreid intakegesprek plaats met een aantal sleutelfiguren, om de scholing op maat te kunnen invullen. 

Locatie

Incompany

De bijeenkomsten vinden plaats op uw eigen locatie.

DataDe data voor een incompany training worden in overleg vastgesteld.
Contactpersoon

Lies Alons: lies.alons@itta.uva.nl 020 246 6166

Kosten

Op aanvraag

Referenties

Het ITTA is al 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers in de ISK en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit, bij diverse ISK’s in Nederland. Het ITTA verzorgt coaching en advisering op maat bij diverse ISK’s in Nederland, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen ( onder andere Zebra, KIK Kennis in de Klas), ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider heeft het ITTA uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK (routes) ontwikkeld, in samenwerking met LOWAN-vo. Ook ontwikkelde het ITTA de Leerlijn Alfabetisering ISK, in samenwerking met alfa-ISK-docenten en Schoolinfo.
Trainers in de ISK zijn ervaren NT2-/ISK-experts.