15 mrt. 2021 - 08:21:09 Publicatiedatum: 15 maart 2021

Handreiking voor docenten in het PrO

O jee, een NT2-leerling in het praktijkonderwijs!

Het praktijkonderwijs heeft te maken met instroom van veel NT2-leerlingen. Deze leerlingen zitten nog midden in hun tweedetaalverwervingsproces. Het is belangrijk dat zij voldoende begeleiding krijgen. Zo kunnen zij hun taalvaardigheid verder ontwikkelen en kunnen ze het praktijkonderwijs succesvol doorlopen. Het ITTA heeft in opdracht van LOWAN-vo een handreiking geschreven voor docenten, ondersteuners en stagebegeleiders van NT2-leerlingen in het PrO.

De handreiking O jee, een NT2-leerling in het praktijkonderwijs! biedt inzichten, tips en voorbeelden voor NT2-ondersteuning.

  • U krijgt praktische kennis over het leren van een tweede taal en informatie over het belang van het leerpotentieel van de NT2-leerling.
  • Drie onderwijssituaties staan centraal: de praktijkvakken, de AVO-vakken en de stage. Per onderwijssituatie krijgt u concrete ideeën om de NT2-leerling effectief te ondersteunen: hoe maak je van deze lessen een taalontwikkelende leeromgeving? En hoe maak je je lesmateriaal en instructies toegankelijk voor de NT2-leerling?
  • Per onderwijssituatie krijgt u aanwijzingen om de autonomie van de NT2-leerling te bevorderen: hoe kun je de leerling stimuleren om zelf zijn taalvaardigheid verder te ontwikkelen?

De handreiking is gratis te downloaden via de website van LOWAN.

Meer informatie

Het ITTA verzorgt de scholing O jee, een NT2-leerling in het praktijkonderwijs voor docenten (AVO-docenten, praktijkvak-docenten en stagedocenten). In deze scholing leert u hoe u van het praktijkonderwijs een taalrijke leeromgeving kunt maken. Ook krijgt u handvatten voor de begeleiding van uw NT2-leerlingen.