25 jan. 2024 - 09:55:01 Publicatiedatum: 18 januari 2024

Meer inzetten op online leren in de inburgering?

Onderzoek in opdracht van SZW

Kan online leren een oplossing zijn voor het groeiend tekort aan NT2 docenten in inburgering? En zou online leren meer flexibiliteit in de inburgeringstrajecten kunnen brengen? De Tweede Kamer vroeg aan minister van Gennip (SZW / Inburgering) om de potentie van online leren voor (voor)inburgering te verkennen.

ITTA heeft dit in opdracht van het ministerie met het werkveld onderzocht. Hieronder het rapport en de Uitvoeringsbrief die op basis daarvan is opgesteld - en naar de Tweede Kamer gestuurd.

Onderzoeksrapport

Download het rapport Potentie van online leren voor de inburgering (pdf).

In het rapport hebben we om te beginnen gedefinieerd wat we verstaan onder 'online leren' (we maken onderscheid tussen inzet van digitale leermiddelen en het verzorgen van online lessen).

Het rapport geeft inzage in de huidige praktijk van digitale leermiddelen en online lessen in (voor)inburgering voor verschillende doelgroepen, we geven weer wat de wetenschap over de verschillende vormen van online leren zegt en je kunt er tips en (on)mogelijkheden voor de inzet van digitale leermiddelen en online lessen vinden. Deze zijn in co-creatiesessies met het veld geinventariseerd voor de verschillende doelgroepen.

Uitvoeringsbrief

Download de Uitvoeringsbrief Inburgering (pdf) die op 8 december 2023 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Oproep

We denken dat het nuttig kan zijn met docenten NT2 verder te verkennen wat de mogelijkheden zijn. Ben jij docent NT2 en zet jij digitale leermiddelen in voor zelfstudie bij inburgeraars? Of heb je ervaring met online lessen voor inburgeraars die niet per se veel onderwijservaring hebben? Dan komen we graag met je in contact!

Stuur een bericht naar Yael Latuny of Loeka van der Kooij.