1 okt. 2023 - 17:10:18 Publicatiedatum: 11 juli 2023

Onderwijs aan nieuwkomersleerlingen

Aanbevelingen voor de doorstroom van nieuwkomersleerlingen naar het vervolgonderwijs in Nederland en Vlaanderen

Het Algemeen Secretariaat van de Taalunie heeft, samen met een groep deskundigen, een zestal aanbevelingen geformuleerd om de doorstroom van nieuwkomersleerlingen naar het vervolgonderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. De achtergrond bij deze aanbevelingen is terug te vinden in de publicatie ‘OKAN/ISK en daarna’.

Elk jaar stromen anderstalige nieuwkomers in het onderwijs. Leerlingen tussen 12 en 18 jaar komen eerst terecht in specifieke klassen voor nieuwkomers: 'Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers' (OKAN) in Vlaanderen en 'Internationale Schakelklas' (ISK) in Nederland. Na een tot twee jaar stromen deze leerlingen door naar vervolgonderwijs. Die overstap brengt heel wat uitdagingen met zich mee.

Aanbevelingen

Het Algemeen Secretariaat van de Taalunie heeft, samen met een groep deskundigen, een zestal aanbevelingen geformuleerd om de doorstroom van nieuwkomersleerlingen naar het vervolgonderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. De achtergrond bij deze aanbevelingen is terug te vinden in de publicatie ‘OKAN/ISK en daarna’. De aanbevelingen zijn onder andere gebaseerd op ervaringen uit de praktijk, die via schoolbezoeken zijn verzameld:

  • zorg voor gedeelde verantwoordelijkheid en tweerichtingsverkeer;
  • zet in op ontwikkelingsgerichte beeldvorming en doorlopende monitoring;
  • veranker de criteria voor een warme overdracht;
  • bied maatwerk in het vervolgonderwijs;
  • professionaliseer elke leraar op het gebied van tweedetaalverwerving en taalontwikkelend lesgeven;
  • zet in op meer onderzoek naar en ondersteuning voor nieuwkomers in het vervolgonderwijs.

Achtergrond bij deze aanbevelingen

De achtergrond bij deze aanbevelingen is terug te vinden in de publicatie ‘OKAN/ISK. Op heel wat scholen in Nederland en Vlaanderen krijgt een goede doorstroom en verdere ondersteuning van nieuwkomersleerlingen al aandacht. Die goede praktijkvoorbeelden worden in de publicatie gedeeld met de hoop hiermee beleidsmakers, scholen, begeleiders en andere betrokkenen te kunnen adviseren en inspireren en uitwisseling tot stand te brengen.

Lies Alons, directeur onderwijs & senior adviseur bij het ITTA UvA was onderdeel van de werkgroep met deskundigen. 

Download de publicatie.