8 jan. 2024 - 12:00:26 Publicatiedatum: 5 september 2023

Onderzoek kwaliteitsimpuls laagtaalvaardige ouders

Poster presentatie

Op 22 en 23 augustus tijdens de World Library and Information Congress van de International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) in Rotterdam, hield Manouk van den Brink samen met Tirza De Fockert van de Koninklijke Bibliotheek (KB), nationale bibliotheek, posterpresentaties over onze aanbevelingen voor bibliotheken die aan de slag gaan met een gezinsaanpak.

Evaluatieonderzoek

De aanbevelingen zijn afkomstig uit ons evaluatieonderzoek naar het subsidieprogramma ‘Kwaliteitsimpuls Laagtaalvaardige Ouders’, waarin 110 bibliotheken met een eenmalige subsidie aan de slag gingen om hun gezinsaanpak te verbeteren en te versterken. In opdracht van de KB onderzocht het ITTA in welke mate subsidie bijdroeg aan het versterken van gezinsactiviteiten en welke factoren bijdroegen aan een succesvolle gezinsaanpak voor bibliotheken. Maar liefst 83 procent van de deelnemende bibliotheken zag de kwaliteit van haar gezinsaanpak stijgen!


Vragenlijsten

Het onderzoek liep van 1 maart 2021 tot 1 juli 2022. Bibliotheken kregen een kleine subsidie van € 4.200 en daarnaast inhoudelijke ondersteuning zoals voorbeeldaanpakken, verdiepingsmodules en werktrajecten.
Maar hoe effectief was deze kleine eenmalige subsidie nu? Lukt het bibliotheken om aan te sluiten op de behoeften en leervragen van ouders? En wat is er nodig om de gezinsaanpak te kunnen voortzetten en duurzaam te borgen?

Deze 3 vragen nam het ITTA als uitgangspunt voor het evaluatieonderzoek naar dit project.


Groter bereik ouders

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste bibliotheken de impulssubsidie en de bijbehorende ondersteuning als positief hebben ervaren en de kwaliteit van hun dienstverlening zagen verbeteren. Bibliotheken hebben de subsidie met name gebruikt om hun aanpak inhoudelijk te versterken, en om meer ouders te bereiken.


7 succesfactoren

Om bibliotheken ook na de Kwaliteitsimpuls te helpen hun gezinsaanpak verder te verbeteren, heeft het ITTA gekeken naar wat een gezinsaanpak succesvol maakt, zoals sleutelpersonen inzetten, vraaggericht werken en de interne samenwerking intensiveren.


Aanbevelingen

Ook heeft het ITTA enkele aanbevelingen gedaan aan de KB en SPN om bibliotheken nog beter te kunnen ondersteunen binnen de gezinsaanpak. We gaan hier de komende tijd mee aan de slag, zodat we de gezinsaanpak nog verder kunnen brengen.


Ben je benieuwd naar onze poster? Je kunt het hier downloaden