21 jul. 2021 - 13:43:27 Publicatiedatum: 9 februari 2021

Spreek elkaars taal! Meertalige klassen in het mbo

Terugblik studiedag 22 januari 2021

De studiedag op 22 januari stond in het teken van meertaligheid. Mbo-scholen en -docenten krijgen te maken met studenten die qua vooropleiding en qua capaciteiten een mbo-opleiding aankunnen, maar het Nederlands onvoldoende beheersen. Het kan gaan om zij-instromers, inburgeraars, ISK-leerlingen, kinderen van expats en diverse generaties migranten.

Thuis voelen op school

Op de studiedag werd aan de orde gesteld hoe scholen alle studenten een passende mbo-opleiding kunnen aanbieden en zorgen dat iedereen zich thuis voelt op school. En wat je als taal- of vakdocent in huis moet hebben om anderstalige studenten met een migratie-achtergrond naar een diploma te begeleiden.

Jetske Woudstra en Peggy Donker openden de dag met een lezing over de uitdagingen en mogelijkheden die komen kijken bij het opleiden van studenten met een migratie-achtergrond in het mbo. Vervolgens liet Ellen-Rose Kambel ons zien waarom we meertaligheid moeten verwelkomen en stimuleren (in plaats van het aanwijzen als oorzaak van achterstanden bij leerlingen met een meertalige achtergrond), zowel binnen als buiten de klas.

Hierna leerde Folkert Kuiken ons over tweedetaal-verwerving en waarom er voor studenten die het Nederlands als tweede taal leren gedurende de hele schoolloopbaan aandacht moet worden besteed aan het Nederlands. Lies Alons vervolgde door in te gaan op het creëren van een uitdagende en stimulerende (taal)leeromgeving. Hoe kun je het leren van een tweede taal en het verwerven van vakkennis effectief combineren en hoe organiseer je NT2-ondersteuning binnen de school? Wat volgde was een lezing van Catherine van Beuningen en Daniela Polišenská waarin werd ingezoomd op de rol van de docent in het verzilveren van de kansen die meertaligheid biedt.

Tenslotte hield Joana Duarte een pleidooi voor het centraal stellen van de leraar zelf als de belangrijkste kracht bij het succesvol implementeren van echt meertalig onderwijs, dat gebaseerd is op een taalontwikkelingsperspectief. Tussendoor en ter afsluiting werd er genoten van literaire intermezzos' van Rodaan Al Galidi.

De volgende studiedag is op vrijdag 28 mei.