6 apr. 2022 - 15:13:10 Publicatiedatum: 6 april 2022

Studiedag Intensiveren van het leren - 3 juni

Activeren van de student met feedback en formatief evalueren.

Werk je als Nederlands professional in het mbo? Wil je de studenten activeren met feedback en formatief evalueren?  Volg dan op vrijdag 3 juni de studiedag van de Mbo Taalacademie te Amersfoort.

Op deze dag wordt ingegaan op hoe feedback en formatieve evaluatie een belangrijke rol spelen bij een krachtige leeromgeving. Deze vormen van reflectie zijn van grote invloed op de motivatie van leerlingen en versterken het rendement van een leeractiviteit. Op deze studiedag gaan we in op verschillende vormen van terugkoppeling en reflectie. Experts gaan in op de positie van het referentiekader taal en de rol die docent- en peerfeedback en formatieve evaluatie spelen in het creëren van een krachtige en inspirerende leeromgeving.