22 okt. 2021 - 11:30:16 Publicatiedatum: 2 september 2020

Trainingsaanbod inburgering en basisvaardigheden ve

Voor docenten en coördinatoren - najaar 2020

De inburgering 2021 komt eraan. Taalaanbieders bereiden zich voor op nieuwe aanbestedingen en het organiseren van een goed aanbod. Ook docenten NT2 krijgen te maken met nieuwe doelen voor hun onderwijs waarbij werk en participatie steeds belangrijk worden.

Met het oog op duurzame (arbeids)participatie van nieuwkomers bieden we dit najaar verschillende trainingen aan voor docenten en coördinatoren.

Zolang het nodig is zijn onze trainingen corona-proof. De bijeenkomsten vinden plaats op een passende locatie in Amsterdam of op uw eigen locatie (bij een in-companytraining) en kunnen ook (gedeeltelijk) online gegeven worden.

Voor docenten NT2 

Basisvaardigheden

Voor coördinatoren en (taal)aanbieders

Hoe kunt u uw onderwijs zo organiseren dat u straks een goed aanbod kunt neerzetten en zich kunt profileren op een onderwerp?
Goed onderwijs is niet alleen afhankelijk van de kwaliteiten van de docenten, maar vraagt ook een goede organisatie van het aanbod. Wat heeft u al in huis, met welke partijen werkt u samen, hoe organiseert u dat allemaal?

Het ITTA ondersteunt (taal)aanbieders op de volgende onderwerpen:

Wilt u zich profileren op de Z-route en participatie? Samen met Themis ondersteunen wij aanbieders bij organiseren van een aanbod waarin de doelen uit het sociaal werk en bijbehorende empowerment worden verweven met het taalonderwijs. Bijeenkomsten voor coördinatoren zijn gericht op het formuleren van een goed aanbod. Vervolgtrainingen zullen vooral gericht zijn op de competenties van de begeleiders en docenten. Meld uw interesse bij info@itta.uva.nl.

  • In ontwikkeling: de Onderwijsroute

Wilt u zich profileren op de Onderwijsroute en hiervoor een goed aanbod formuleren? Meld alvast uw interesse bij info@itta.uva.nl of neem contact op met lies.alons@itta.uva.nl.