11 apr. 2022 - 14:37:33 Publicatiedatum: 6 april 2022

Vernieuwde leerlijnen nieuwkomersonderwijs primair onderwijs

De leerlijnen voor nieuwkomersonderwijs (primair onderwijs) worden momenteel vernieuwd. ITTA en experts zoeken samen uit welke werkleerdoelen aan bod moeten komen voor een goede doorstroom naar het regulier onderwijs. Wij kijken dus goed naar wat leerlingen moeten kunnen en weten zodat de leerdoelen versneld behaald kunnen worden.

Eerste uitwerkingen

Op de studiedagen van LOWAN-PO (29 en 30 maart) zijn de uitgangspunten en de eerste uitwerkingen gepresenteerd. Leerlijnen voor rekenen, technisch lezen en mondelinge taal zijn te vinden op de website van LOWAN. Een introductiefilm en animatie geven een beknopte toelichting op de leerlijnen. De website zal geleidelijk verder aangevuld worden met informatie en leerlijnen bij overige vakgebieden.