Didactiek NT2 voor ISK-docenten in tien bijeenkomsten & praktijkopdrachten

Korte opleiding NT2 voor docenten in de ISK

Sinds 2010 verzorgt het ITTA op scholen in het land en als open inschrijvingstraining de Korte opleiding NT2 voor docenten in de ISK. Zowel beginnende als ervaren ISK-docenten versterken met deze opleiding hun vaardigheden in het lesgeven aan anderstaligen kinderen van 12 tot 18. Deelnemers krijgen individueel feedback op hun praktijkopdrachten en werken op die manier aan hun persoonlijke aandachtspunten.

Extra onderdelen

In tien dagdelen wordt het basisprogramma NT2-didactiek doorlopen. Daarin zitten vaste onderdelen: woordenschatonderwijs, lees- en schrijfvaardigheid, interactie en feedback, differentiëren en buitenschools leren. Bij elk onderdeel behandelen we theorie en didactiek. Praktijkopdrachten zorgen voor directe verwerking en toepassing.

Leeropbrengst

Deelnemers aan onze trainingen zijn enthousiast. Zij vinden het vaak hard werken, maar ook bijzonder leerzaam. Vooral het toepassen van de opgedane kennis in de eigen lespraktijk levert belangrijke leerpunten op. Ook de individuele, kritische beoordeling van de praktijkopdrachten door de trainer scoort hoge waardering. Heel stimulerend vindt men de onderlinge uitwisseling en intervisie.

Zie voor het aanbod: Korte opleiding NT2 voor docenten in de ISK