Drieslag NT2 biedt inspiratie

NT2-leerlingen groeien verder in het regulier onderwijs

Een NT2-leerling die doorstroomt naar het regulier onderwijs komt daar in aanraking met allerlei nieuwe vakken, nieuwe klasgenoten en nieuwe docenten. Hier wordt de leerling ondergedompeld in het regulier onderwijs en daarmee ook in de Nederlandse taal. Toch gaat taalleren hier niet vanzelf. Wat heeft de NT2-leerling nodig om zijn Nederlandse taalvaardigheid verder te ontwikkelen? De Drieslag NT2 biedt inspiratie!

Kenniskring NT2-ondersteuning in de praktijk

In de Kenniskring NT2 delen oud-deelnemers van NT2-scholingstrajecten goede voorbeelden en ervaringen rond NT2-ondersteuning in het vo. Het thema van deze bijeenkomst was het inrichten van de extra taalondersteuning. Hoe sluit je zo goed mogelijk aan bij de behoeften van de individuele leerlingen? Wat heb je nodig om dit voor elkaar te krijgen? Voor het komend schooljaar staan nieuwe thema's op de agenda, zoals het creëren van draagvlak onder vakcollega’s en de inrichting van de Drieslag NT2.

De Drieslag NT2 bij jou op school

Om het Nederlands verder te leren in de context van de schoolse leeromgeving heeft de leerling op verschillende plaatsen ondersteuning nodig. Drie docenten uit verschillende onderwijssituaties vertellen hoe zij dit vormgeven:

De docent burgerschap in de vakles:

‘Ik geef mijn NT2-leerling de tekst meestal van tevoren al mee naar huis, samen met de opdracht. Dan kan ze vast een keer de tekst bekijken en woorden onderstrepen. In de les geef ik dan expliciet aan wat voor haar de belangrijke woorden zijn. Dat helpt bij het leren selecteren. Je kunt immers niet alles opzoeken.’ 

De docent Nederlands:

Bij mij de in de klas zijn veel leerlingen met een kleine woordenschat. Dus daar besteed ik voor iedereen wel aandacht aan. NT2-leerlingen kennen vaak hele gewone woorden niet, zoals ‘slotgracht’ of ‘sloot’. Maar het is natuurlijk ook logisch, want ze zijn hier nog niet zo lang. En hoe belangrijk is zo’n woord nou eigenlijk? Ik vind het belangrijker dat ze de schooltaalwoorden goed leren en de rest is mooi meegenomen.’

De NT2-coach bij extra NT2-ondersteuning:

‘Wij werken vooral in kleine groepjes. De leerlingen komen een keer per week bij mij, soms twee keer. Ze nemen dan een eigen vaktekst mee of een opdracht waar ze mee bezig zijn. En daar kijken we dan samen naar. Zo krijg ik inzicht in wat ze moeilijk vinden. Soms krijg ik ook wel een vraag van een vakdocent, of ik een tekst vast wil bespreken.’ 

Infographic

De infographic Drieslag NT2, daar kan ik wat mee! biedt inspiratie voor het inrichten van de schoolomgeving, zodat de leerling volop kansen krijgt om zijn taal en kennis verder te ontwikkelen. Sta je nog aan het begin van het vormgeven van NT2-beleid? De infographic helpt je om een beeld te krijgen bij mogelijke invullingen van van de Drieslag NT2. Ben je juist al een eind op weg met het uitvoeren van beleid? Dan geeft de infographic handvatten om met je vakcollega’s in gesprek te gaan en ze mee te nemen in je plan van aanpak. 

  • Download de infographic hier.
  • Wil je een exemplaar op A3-formaat bestellen om de onderwijsroute van de NT2-leerling zichtbaar te maken in de school? Stuur dan een mail naar info@itta.uva.nl (gratis).

Ontwikkelingen schooljaar 2024 - 2025

Komend schooljaar lanceren we verschillende producten rond de Drieslag NT2 en kun je met je team aan de slag met het NT2-proof maken van de schoolomgeving.

  • Met het Persoonlijk Ontwikkelingsplan NT2 (PONT2) krijg je de leerling vanaf de overdracht goed in beeld. 
  • In samenwerking met scholen werken we verschillende scenario’s uit voor de invulling van de Drieslag NT2.
  • In het najaar wordt de volgende bijeenkomst van de kenniskring NT2 in regulier onderwijs georganiseerd.

Meer weten?

Je kunt op verschillende manieren op school met de Drieslag NT2 aan de slag.