O jee, een NT2-leerling in de klas

Scholing tot NT2-deskundige in het regulier vo

Het regulier voortgezet onderwijs krijgt steeds vaker te maken met de instroom van anderstalige leerlingen uit de ISK. Deze leerlingen zitten nog midden in het proces van tweedetaalverwerving. Zij hebben extra ondersteuning nodig om de vakinhoud te begrijpen én om hun taalvaardigheid verder te ontwikkelen. Hiervoor is het van belang dat er NT2-kennis aanwezig is in het regulier onderwijs. 

(inschrijving gesloten)
Doel

Je krijgt inzicht in een aantal principes die van belang zijn bij het leren van een tweede taal én je leert wat NT2-leerlingen nodig hebben in het regulier onderwijs. Je krijgt tips en handreikingen voor de lespraktijk en begeleiding van NT2-leerlingen binnen je eigen school. 

Inhoud

In de scholing staat basiskennis NT2 en de vertaling naar het regulier onderwijs centraal. Je leert hoe u het onderwijs optimaal kunt afstemmen op de behoefte van de anderstalige leerlingen. De volgende vragen komen aan bod:

 • Hoe ondersteun je de NT2-leerling bij de voortgezette tweedetaalverwerving?
 • Hoe combineer je het leren van een tweede taal en het verwerven van vakkennis met elkaar?
 • Hoe ga je om met proefwerken en toetsen van NT2-leerlingen?
 • Hoe stimuleer je de NT2-leerling om zelfstandig de tweede taal (verder) te leren?
 • Welke manieren zijn er om NT2-ondersteuning binnen school te organiseren?

In de scholing wordt een didactisch model gepresenteerd dat het uitgangspunt is voor taalontwikkelende didactiek in het voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de manier waarop u deze kennis met collega's kunt delen.

Deelnemers

De scholing is voor (vak)docenten en andere onderwijsprofessionals (vmbo, havo of vwo) die te maken krijgen met de instroom van anderstalige leerlingen.

Ben je docent in het praktijkonderwijs? Kijk dan bij onze scholing O jee, een NT2-leerling in het praktijkonderwijs.

Maximaal 12 deelnemers

Tijdsinvestering

De scholing bestaat uit zeven bijeenkomsten van een dagdeel en een terugkombijeenkomst. Daarnaast besteed je tijd aan het lezen van artikelen en het uitvoeren van praktijkopdrachten.

AanmeldenMomenteel is de aanmelding gesloten. Wilt u op de hoogte gehouden worden van vrijgekomen plekken of een volgend traject? Stuur dan een e-mail naar info@itta.uva.nl.
Data

Open inschrijving:

 • Bijeenkomst 1 – woensdag 25 september 2024
 • Bijeenkomst 2 – woensdag 6 november 2024
 • Bijeenkomst 3 – woensdag 4 december 2024
 • Bijeenkomst 4 – woensdag 15 januari 2025
 • Bijeenkomst 5 – woensdag 12 februari 2025
 • Bijeenkomst 6 – woensdag 19 maart 2025
 • Bijeenkomst 7 – woensdag 16 april 2025
 • Bijeenkomst 8 – woensdag 11 juni 2025

Data voor een incompanyscholing worden in overleg vastgesteld.

Locatie

De bijeenkomsten vinden plaats in Amsterdam (of op uw eigen locatie bij een incompanytraining).

Kosten€1575,-
Contactpersonen

Lies Alons | lies.alons@itta.uva.nl

Anne Marije de Goeijen | annemarije.degoeijen@itta.uva.nl

020-246 6166

Referenties

Het ITTA is al bijna 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit (ISK's en regulier onderwijs). Het ITTA verzorgt coaching en advisering, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen, ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider is het ITTA betrokken bij de ontwikkeling van uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK en de Handreiking NT2 voor docenten in het vo en mbo (in samenwerking met LOWAN-vo).

(inschrijving gesloten)