O jee, een NT2-leerling in de klas

Scholing tot NT2-deskundige in het regulier vo

Het regulier voortgezet onderwijs krijgt steeds vaker te maken met de instroom van anderstalige leerlingen uit de isk. Deze leerlingen zitten nog midden in het proces van tweedetaalverwerving. Zij hebben extra ondersteuning nodig om de vakinhoud te begrijpen én om hun taalvaardigheid verder te ontwikkelen. Hiervoor is het van belang dat er NT2-kennis aanwezig is het regulier onderwijs. 

Doel:

U krijgt inzicht in een aantal principes die van belang zijn bij het leren van een tweede taal én u leert wat NT2-leerlingen nodig hebben in het regulier onderwijs. U krijgt tips en handreikingen voor de lespraktijk en begeleiding van NT2-leerlingen binnen uw eigen school. 

Inhoud:

In de scholing staat basiskennis NT2 en de vertaling naar het regulier onderwijs centraal. U leert hoe u het onderwijs optimaal kunt afstemmen op de behoefte van de anderstalige leerlingen. De volgende vragen komen aan bod:

  • Hoe ondersteun je de NT2-leerling bij de voortgezette tweedetaalverwerving?
  • Hoe combineer je het leren van een tweede taal en het verwerven van vakkennis met elkaar?
  • Hoe ga je om met proefwerken en toetsen van NT2-leerlingen?
  • Hoe stimuleer je de NT2-leerling om zelfstandig de tweede taal (verder) te leren?
  • Welke manieren zijn er om NT2-ondersteuning binnen school te organiseren?

In de scholing wordt een didactisch model gepresenteerd dat het uitgangspunt is voor taalontwikkelende didactiek in het voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de manier waarop u deze kennis met collega's kunt delen.

Deelnemers:

De scholing is voor (vak)docenten en andere onderwijsprofessionals (vmbo, havo of vwo) die te maken krijgen met de instroom van anderstalige leerlingen.

Tijdsinvestering:

De scholing bestaat uit vijf bijeenkomsten van een dagdeel en een terugkombijeenkomst. Daarnaast besteedt u tijd aan het lezen van artikelen en het uitvoeren van praktijkopdrachten.

Datum:

Deze scholing is helaas net van start gegaan. De nieuwe scholing start in februari 2019. Hiervoor zijn nog plaatsen beschikbaar, dus meld u snel aan. 

Bijeenkomst 1 | Vrijdag 15 februari van 13:30 tot 17:00
Bijeenkomst 2 | Vrijdag 15 maart van 13:30 tot 17:00
Bijeenkomst 3 | Vrijdag 12 april van 13:30 tot 17:00
Bijeenkomst 4 | Vrijdag 10 mei van 13:30 tot 17:00
Bijeenkomst 5 | Vrijdag 7 juni van 13:30 tot 17:00
Bijeenkomst 6 | Vrijdag 28 juni van 13:30 tot 17:00

Deze scholing kan ook incompany worden verzorgd.

Locatie:

Amsterdam

Kosten Op aanvraag
Contactpersonen:

Lies Alons | lies.alons@itta.uva.nl

Niki Moeken | niki.moeken@itta.uva.nl

020-525 3844

Referenties

Het ITTA is al bijna 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit (ISK's en regulier onderwijs). Het ITTA verzorgt coaching en advisering, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen, ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider is het ITTA betrokken bij de ontwikkeling van uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK en de Handreiking NT2 voor docenten in het vo en mbo (in samenwerking met LOWAN-vo).