Leesplezier én leersucces!

De Basislijst Schooltaalwoorden in het vmbo en in ISK

Succes bij begrijpend lezen is afhankelijk van de woordkennis van een leerling. De Basislijst Schooltaalwoorden vmbo bevat een selectie van 1600 schooltaalwoorden. Met deze lijst kunt u samen met uw collega's gericht werken aan uitbreiding van de woordenschat in de onderbouw van het vmbo. Ook voor (vak)docenten in de ISK is deze lijst een goede leidraad voor doelgericht werken aan de basiswoordenschat van leerlingen.

Verschillende vakken

Veel leerlingen op het vmbo hebben problemen met leesvaardigheid en dus ook met woordenschat. De Basislijst Schooltaalwoorden vmbo biedt soelaas. Hij is opgedeeld in één algemene categorie voor het vak Nederlands en vijf verschillende andere schoolvakken: biologie, mens & maatschappij, economie, wiskunde en natuurkunde.

Aandacht voor woorden

Speciale aandacht aan deze woorden in de onderbouw helpt de leerlingen de vakteksten beter begrijpen. Dit is een belangrijke stap naar betere leerresultaten. De Basislijst is ontwikkeld in 2010 opdracht van de Gemeente Amsterdam en in 2015 herzien en in een nieuw jasje gestoken.

Docenten aan de slag

Het ITTA verzorgt bij deze Basislijst een workshop op maat voor docententeams. Docenten Nederlands en collega-vakdocenten leren daarin hoe zij effectief met de lijst kunnen werken. Zij krijgen tips en handvatten om samen met de leerlingen te werken aan uitbreiding van de woordenschat.

Ook voor (vak) docenten in de ISK

Voor docenten in de ISK is de basiswoordenlijst een belangrijk hulpmiddel bij de voorbereiding van leerlingen op doorstroom naar vervolgonderwijs. ITTA traint ook deze docenten in het doelgericht werken aan de basiswoordenschat van hun leerlingen.

Bestellen

Bestel de Basislijst Schooltaalwoorden door een mail te sturen naar ons secretariaat.