Mbo Taalacademie

Hét netwerk voor taaldocenten in het mbo

De Mbo Taalacademie is een actief netwerk rond taalontwikkeling Nederlands in het mbo. Het biedt een platform voor uitwisseling en deskundigheidsbevordering.

Nederlands in mbo

De Mbo Taalacademie organiseert sinds 2007 drie studiedagen per schooljaar docenten Nederlands en andere belangstellenden. De academie is gestart op initiatief van het ITTA en het Steunpunt Taal & Rekenen om expertise op het gebied van Nederlands in het mbo samen te brengen.

Studiedagen

Elke studiedag staat een actueel thema centraal. Het programma biedt boeiende presentaties over theoretische achtergronden en wetenschappelijke onderzoeken. Daarnaast zijn er meerdere workshops gericht op toepassing in de lespraktijk. Op de studiedagen is volop ruimte voor actieve uitwisseling.

Website

Op de website van de Mbo Taalacademie vind u de data van de komende studiedagen en het programma-overzicht met sprekers en workshops. Ook zijn de presentaties en hand-outs van voorgaande studiedagen te downloaden voor leden. De website vormt inmiddels een rijke bron van informatie.

Lid worden of een studiedag bezoeken: www.mbotaalacademie.nl