Mijn kind naar de middelbare school

Wat moet een ouder kennen en kunnen wanneer een kind naar de middelbare school gaat?

Een belangrijk moment in de schoolloopbaan van een kind is de overstap van de basisschool naar de middelbare school. Die overstap gaat in Nederland anders dan andere landen. Zo worden kinderen hier vrij vroeg ingedeeld op niveau en spelen ouders een belangrijke rol in het kiezen van een nieuwe school. Die rol is lastig te vervullen als het Nederlandse schoolsysteem nog onbekend voor je is en als je alle informatie hierover niet kunt vinden of volgen. Deze situatie van ouders kan een rol spelen in de ‘onderadvisering’ van deze kinderen.

Scholen doen erg hun best om ouders voldoende en passend te informeren over de overstap naar het middelbaar onderwijs. Uit een beknopte behoeftepeiling van dit project blijkt dat deze informatie niet goed aankomt bij ouders of dat er na de informatie-momenten nog méér vragen ontstaan. Bibliotheken kunnen hier een ondersteunende rol in spelen, door informatiebijeenkomsten te organiseren over verschillende onderwerpen en termen die van belang zijn bij de overstap. Denk hierbij aan een uitleg van het Nederlands voortgezet onderwijs, het tot stand komen van een schooladvies, het kiezen van een nieuwe school en het laten kennis maken met middelbare scholen in de omgeving.

Het ITTA ontwikkelt samen met vier bibliotheken en interculturele mediators verschillende materialen om deze informatiebijeenkomsten te kunnen organiseren.

  • Draaiboeken en een visuele presentaties voor bijeenkomsten.
  • Handleiding met ondersteuning
  • Een webinar voor potentiële begeleiders van deze bijeenkomsten

We maken bij het ontwikkelen van deze materialen gebruik van het programma Praten op School, een online oefenprogramma dat het ITTA heeft ontwikkeld in samenwerking met Oefenen.nl.

 

Partners

Het materiaal wordt ontwikkeld en getest in samenwerking met de volgende organisaties:

Benieuwd hoe de pilot verloopt? Bekijk dan het item dat RTV Groningen heeft gemaakt over de pilot van Bibliotheek Hoogezand.

 

Financiering

Dit project wordt gefinancierd vanuit het subsidieprogramma Tel mee met Taal.

 

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Manouk van den Brink.