Doorstroomprofielen mbo van anderstalige migranten en vluchtelingen

Diverse populatie migranten: verschillende mogelijkheden en behoeften

Auteur:

Tiba Bolle


Publicatiedatum: 2016

Veel instellingen worstelen met niveaubepaling Nederlands. In het overzicht van profielen staat hoe instellingen om zouden kunnen gaan met vluchtelingenstudenten bij instroom in een mbo-opleiding en welke leerroutes mogelijk zijn.

Anderstaligen die als (jong-)volwassenen naar Nederland komen, hebben baat bij een efficiënte en effectieve route naar de arbeidsmarkt. Dit is zowel in het belang van deze tweede taalleerders als in het belang van de maatschappij. Een dergelijke route omvat meer dan taal.

Het is gunstig als taalleren en het behalen van een beroepskwalificatie zo snel mogelijk worden verbonden. Inburgeringsplichtige deelnemers moeten tijdens het traject of bij afronding ervan aan hun inburgeringsplicht kunnen voldoen.

De doorstroomprofielen zijn een beschrijving van opties en mogelijkheden, passend binnen het wettelijk kader, uitdrukkelijk niet voorschrijvend bedoeld.

Download hier de Doorstroomprofielen anderstaligen in het mbo.

Zie ook:
Gecombineerde trajecten vluchtelingen (pdf)
Training gecombineerde mbo-trajecten voor vluchtelingen

  • Doelgroep:
  • Mbo