Drieslag Taal

Praktijkboek taalbeleid Nederlands in het mbo

Auteur:

Tiba Bolle


Publicatiedatum: 2010

Een praktijkboek met stappenplannen, voorbeelden, interviews en artikelen.

Het boek biedt u twee stappenplannen, waarin alle acties richting de realisering van de Drieslag Taalbeleid Nederlands beknopt omschreven worden. U vindt daar wat u zou kunnen doen, met wie en waarom. Het eerste Stappenplan Taalbeleid als teamopdracht biedt een overzicht van het traject van een opleidingsteam: van de ontwikkeling van een taalbeleidsvisie tot het individueel ondersteunen van deelnemers met taalproblemen. In het volgende Stappenplan Taalontwikkeling op de werkplek worden de stappen uitgewerkt voor de stage- of werkplek.

Drieslag Taal (download)