Handreiking Examinering van anderstalige migranten in de examens Nederlandse taal in het mbo 

Voor vluchtelingen, maar ook voor andere midden-opgeleide migranten die kort in Nederland zijn, kan het mbo een uitgelezen route naar diploma en werk zijn. 

Auteur:

Tiba Bolle


Publicatiedatum: 2016

In een groot aantal gemeenten en instellingen is men dan ook op zoek naar passende manieren om anderstaligen hiernaartoe te leiden. De verplichte examinering van de Nederlandse taal op 2F of 3F aan het eind van de mbo-opleiding kan een barrière vormen voor inschrijving op een passend onderwijsniveau. Daardoor benut men het potentieel van deze doelgroep niet optimaal.

Met behulp van de adviezen uit de handreiking:

  • borgt u dat de examinering van anderstalige studenten op verschillende instellingen in hoofdlijnen op vergelijkbare wijze plaatsvindt
  • draagt u bij aan gelijke kansen voor anderstalige studenten bij het behalen van een mbo-diploma.

Documenten handreiking

Handreiking Anderstaligen examineren in de examens Nederlands in het mbo

Veelgestelde vragen n.a.v. handreiking

Totstandkoming handreiking
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de Commissie Staatsexamens NT2 verzocht een handreiking te schrijven ten behoeve van de examinering van anderstalige migranten in de instellingsexamens Nederlandse taal in het mbo. De inhoud van deze handreiking is opgesteld en afgestemd

  • docenten uit het mbo
  • Inspectie van het Onderwijs
  • experts van het ITTA
  • Steunpunt Taal en Rekenen mbo,
  • MBO Raad 
  • Commissie Staatsexamens NT2 van het College voor Toetsen en Examens
  • Doelgroep:
  • Mbo