Klas, we gaan een verhaal maken!

Effectieve didactiek voor analfabete ISK-jongeren

Auteur:

Petra Popma


Publicatiedatum: 2019
Type publicatie: Literatuur

Onlangs verscheen de Leerlijn Alfabetisering ISK. Over de onderdelen van de leerlijn, de streefdoelen en de woordenlijst van 600 woorden voor in de ISK-alfaklas, dachten experts mee. De experts werd ook gevraagd hun lesideeën te delen. Dat leverde mooie lesvoorbeelden op, zoals die van de TPRS-les 'Naar de supermarkt' van de klas van expert en alfadocente Heleen Yalaju.