Leerlijn alfabetisering ISK

Doelgericht werken aan alfabetisering van leerlingen in de ISK

Uit welke stappen en onderdelen bestaat een succesvol alfatraject en welke materialen passen daarbij?  Met de Leerlijn alfabetisering ISK hebben docenten een handreiking voor de inrichting van hun onderwijs: welke onderdelen laat je aan bod komen, in welke volgorde en welk materiaal kun je in welke fase inzetten? Bij de leerlijn is een training ontwikkeld voor ISK-docenten, zodat ze de leerlijn kunnen gebruiken in hun eigen lessen.

Leerlijn, streefdoelen en tips voor lesmaterialen

De Leerlijn alfabetisering ISK geeft een overzicht van de taalvaardigheden die analfabete en andersalfabete leerlingen in de ISK moeten verwerven. Voor alle taalvaardigheden zijn streefdoelen beschreven. Voor de invulling van het onderwijsprogramma zijn er tips voor passende lesmaterialen te vinden. 

De Leerlijn Alfabetisering bestaat uit een overzicht van streefdoelen en beschrijvingen van lesmaterialen. Apart beschreven zijn de woorden die leerlingen nodig hebben om een goede start te kunnen maken in de ISK: een startwoordenlijst van 100 woorden en een basiswoordenlijst van 600 woorden. Alle onderdelen van de leerlijn zijn te vinden op Wikiwijs.

Training

In 2019 kunnen docenten in de ISK een training volgen in het gebruik van de leerlijn. Meer informatie over deze trainingen vindt u bij Aanbod.

Ontwikkeling

De leerlijn alfabetisering is ontwikkeld door het ITTA in samenwerking met een expertteam van Alfa ISK-docenten en Schoolinfo, in opdracht van de VO-raad.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de leerlijn of over de trainingen? Neem dan contact op met Petra Popma.