Leerlijn Alfabetisering ISK

Doelgericht werken aan alfabetisering van leerlingen in de ISK

Uit welke stappen en onderdelen bestaat een succesvol alfatraject en welke materialen passen daarbij?  Met de Leerlijn Alfabetisering ISK hebben docenten een handreiking voor de inrichting van hun onderwijs: welke onderdelen laat je aan bod komen, in welke volgorde en welk materiaal kun je in welke fase inzetten? Bij de leerlijn is een training ontwikkeld voor ISK-docenten. 

Leerlijn, streefdoelen en tips voor lesmaterialen

De Leerlijn Alfabetisering ISK geeft een overzicht van de (taal)vaardigheden die analfabete en andersalfabete leerlingen in de ISK moeten verwerven. Voor alle taalvaardigheden zijn streefdoelen beschreven. Voor de invulling van het onderwijsprogramma zijn er tips voor passende lesmaterialen te vinden. 

De Leerlijn bestaat uit een overzicht van doelen en beschrijvingen van lesmaterialen. Apart beschreven zijn de woorden die leerlingen nodig hebben om een goede start te kunnen maken in de ISK: een startwoordenlijst van 100 woorden en een basiswoordenlijst van 600 woorden. Alle onderdelen van de leerlijn zijn te vinden op Wikiwijs.

Training

In het voorjaar van 2019 is de training  in het gebruik van de leerlijn en effectieve alfadidactiek aangeboden aan alfadocenten in de ISK. Meer informatie over deze training vindt u bij Aanbod. Het ITTA kan ook begeleiden bij het (door)ontwikkelen van een leerlijn voor de alfaklas voor uw school. Meer informatie hierover vindt u op: Een leerlijn voor de alfaklas.

Ontwikkeling

De Leerlijn Alfabetisering  ISK is ontwikkeld door het ITTA in samenwerking met een expertteam van Alfa ISK-docenten en Schoolinfo, in opdracht van de VO-raad.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de leerlijn of over de trainingen? Neem dan contact op met Petra Popma: petra.popma@itta.uva.nl