Succesvolle in- en doorstroom van NT2-studenten in mbo-opleidingen

Extra taalondersteuning buiten de vakles is onontbeerlijk

Auteur:

Tiba Bolle


Publicatiedatum: 2019
Type publicatie: Literatuur

Het overgrote deel van de jongvolwassen migranten is voor de toetreding op de Nederlandse arbeidsmarkt aangewezen op een opleiding op mbo-niveau. NT2-studenten die in het beroepsonderwijs minimaal een mbo-diploma niveau 2 behalen, vergroten de kans op werk dat aansluit bij hun kennis en competenties aanzienlijk. Ook de overheid wil de doorstroom van studenten die het Nederlands als tweede taal aan het leren zijn naar de beroepsopleidingen verbeteren, getuige de kamerbrief van minister Koolmees. Dit vraagt van de mbo-scholen dat zij voorzien in de specifieke begeleidings- en ondersteuningsbehoefte van NT2-studenten.


Mbo-scholen kunnen vakonderwijs toegankelijker te maken door vakles, taalles en praktijkles effectief met elkaar in verband te brengen.