Taalbewust beroepsonderwijs

Vijf vuistregels voor effectieve didactiek

Auteur:

Tiba Bolle en Inge van Meelis


Publicatiedatum: 2014

Docenten kunnen direct aan de slag met de vijf vuistregels voor taalstimulerend, efficiënt en leerzaam onderwijs.

In alle vakken in het beroepsonderwijs – dus niet alleen in de lessen Nederlands – is aandacht voor taalvaardigheid essentieel: met een goede beheersing van de taal is het makkelijker om een vak te leren.

Taalbewust beroepsonderwijs prikkelt docenten Nederlands en beroepsvakdocenten om hun lesactiviteiten taalstimulerend en leerzaam in te richten. Leerlingen versterken hun taalvaardigheid, zodat ze goed voorbereid worden op zowel de beroepsgerichte examens als het examen Nederlands.

Deze uitgave beschrijft effectieve didactiek in het (v)mbo aan de hand van vijf vuistregels:

  • werk doelgericht
  • zorg voor leerzaam taalaanbod
  • werk aan woordenschat
  • stimuleer toepassing en interactie
  • geef feedback

Het boek geeft praktijkvoorbeelden en praktijkopdrachten en formulieren waarmee docenten direct zelf aan de slag kunnen in de vaklessen en taallessen. 

De doelgroep bestaat uit alle (aankomend) docenten in het (v)mbo, zowel beroepsvakdocenten als docenten Nederlands en taalcoaches.

Uitgeverij Coutinho
Prijs (€ 39,50)
ISBN: 9789046903742