Taalbewust beroepsonderwijs

Handboek effectieve didactiek in het (v)mbo

Auteur:

Annet Berntsen


Publicatiedatum: 2014

Artikel in Les 189. Begin dit jaar verscheen er een praktisch boek over taal in het (v)mbo: Taalbewust beroepsonderwijs, vijf vuistregels voor effectieve didactiek (Coutinho 2014). De auteurs zijn experts in taalgericht vakonderwijs in het mbo bij uitstek: Tiba Bolle en Inge van Meelis van het ITTA. Zij zijn erin geslaagd een toegankelijk handboek te schrijven voor taal- en (beroeps)vakdocenten en voor stage- en praktijkbegeleiders.

Lees het volledige artikel: Taalbewust beroepsonderwijs