Taalbewust beroepsonderwijs

Vijf vuistregels voor effectieve didactiek

Auteur:

Tiba Bolle & Inge van Meelis


Publicatiedatum: 2017

3e druk!
Voor alle docenten in (v)mbo

Dit boek is een toegankelijke en prikkelende uitgave voor alle (aankomende) docenten in het (v)mbo, zowel docenten Nederlands als beroepsvakdocenten. Het boek staat boordevol lesideeën en effectieve en uitdagende opdrachten. Theorie wordt geïllustreerd aan de hand van voorbeelden en uitgewerkt in praktijkopdrachten waar docenten (in opleiding) zelf mee aan de slag kunnen. Aan de hand van het Referentiekader Taal wordt zichtbaar gemaakt wat je van de leerlingen mag verwachten in taal- en vakles en op stage.

Taalbewust beroepsonderwijs
Wie taalbewust lesgeeft, weet de leerlingen te activeren en het onderwijs voor de leerlingen begrijpelijker en aantrekkelijk te maken. De verwerving van taalkennis en die van vakkennis zijn onlosmakelijk met elkaar verweven. Wanneer je hier als docent bewust op inspeelt, betekent dat een stimulans voor zowel de kennisontwikkeling als de taalontwikkeling van de leerlingen.

Over de auteurs
Tiba Bolle en Inge van Meelis zijn verbonden aan het ITTA, Universiteit van Amsterdam en zijn sinds 1987 actief in het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs als docent, coach, trainer en adviseur.

Verschil met de vorige druk
Deze tweede druk van Taalbewust beroepsonderwijs is uitgebreid met recente literatuur, actuele onderwerpen zoals differentiatie, Nederlands als tweede taal en digitale geletterdheid. Ook zijn  handige didactische stappenplannen opgenomen voor activiteiten zoals studieteksten lezen, werkstukken schrijven, presentaties houden en reflectiegesprekken voeren.

Taalbewust beroepsonderwijs - Vijf vuistregels voor effectieve didactiek
Tiba Bolle en Inge van Meelis
978 90 469 0589 0 / 978 90 469 6430 9 / ca. €38,50 / 290 pagina’s

Website Uitgeverij Coutinho - Taalbewust beroepsonderwijs