Taalcoaches werken aan taalbeleid

Op weg naar de examens Nederlands in het mbo

Auteur:

Tiba Bolle


Publicatiedatum: 2013
Type publicatie: Literatuur

Artikel in Levende Talen - De invoering van centrale examens taal en rekenen heeft de aandacht voor de taalniveaus van de studenten in het mbo enorm vergroot. De centrale examens zijn generiek ingericht, dat wil zeggen dat zij gericht zijn op algemene contexten en geen beroepsspecifieke onderwerpen bevatten.

Lees het artikel: Taalcoaches werken aan taalbeleid

 

  • Doelgroep:
  • Mbo