Taalonderwijs in het mbo

Een speciale uitgave van Levende Talen

Auteur:

Tiba Bolle


Publicatiedatum: 2013

Artikel in LES 181. Afgelopen december bracht Levende Talen Magazine voor haar leden een special uit over het middelbaar beroepsonderwijs. Doel van de special is een beeld te schetsen van de ontwikkelingen omtrent de taaleisen en het vak Nederlands in het mbo.

Lees het artikel: Taalonderwijs in het mbo

  • Doelgroep:
  • Mbo