Vervolgstudie op Wat Weten We?

Determinanten van succesvol NT2-onderwijs

Auteur:

Yolande Emmelot, Erik van Schooten en Yolande Timm


Publicatiedatum: 2001
Type publicatie: Archief

Deze vervolgstudie is uitgevoerd in groep 4 en 7. Het onderzoek richt zich op de factoren op school-, leerkracht- en klasniveau die van invloed zijn op de tweede taalverwerving Nederlands van allochtone basisschoolleerlingen. Het bestaat uit een kwantitatief deel waarin op basis van vragenlijsten en logboeken enerzijds en toetsscores anderzijds de samenhang tussen variabelen is geanalyseerd en uit een kwalitatief deel dat is gebaseerd op interviews met de betrokken docenten.

Uitgever: SCO-Kohnstamm Instituut