Wat weten we?

Auteur:

Yolande Emmelot, Erik van Schooten, Yolande Timman


Publicatiedatum: 1999
Type publicatie: Archief

Een literatuurstudie naar empirisch onderzoek gericht op het onderwijs Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs.

Deze studie geeft een overzicht van het onderzoek dat in de periode 1985-1998 verricht is naar vormgeving en kwaliteit van het NT2-onderwijs. De studie is bedoeld om de effectiviteit van organisatievormen en opvangmodellen, leermiddelen, didactische aanpak, OET & NT2 en ondersteuning en nascholing in kaart te brengen.
 

Uitgever:
SCO-Kohnstamm Instituut