Wie taalbewust lesgeeft maakt onderwijs aantrekkelijker

Taalgerichte vakdidactiek in praktische leersituaties

Auteur:

Tiba Bolle & Inge van Meelis


Publicatiedatum: 2014

Artikel in Van 12 tot 18. Taalontwikkeling en de ontwikkeling van vakkennis kunnen samen opgaan. Meer dan dat, ze kunnen elkaar versterken. Vooral in het vmbo en het mbo geeft ‘taalbewust lesgeven’ kansen
om leerlingen sterker te betrekken bij het vak Nederlands en hun eigen taalontwikkeling.
Daarvoor is het nodig dat vakdocenten en taaldocenten de handen ineen slaan.

Tiba Bolle en Inge van Meelis, auteurs van het boek Taalbewust Beroepsonderwijs, vijf vuistregels voor
effectieve didactiek, belichten in dit artikel hoe zo’n krachtige leeromgeving eruit kan zien.