Scan Educatief Partnerschap

Een instrument voor beleid en praktijk in de samenwerking met ouders

De Scan Educatief Partnerschap helpt u de samenwerking met ouders in kaart te brengen en te versterken. Op welke manier komt u tot samenwerking met ouders? Hoe kunt u de relatie met het brede palet aan ouders verbeteren? Zijn er maatregelen mogelijk waar u nog niet eerder aan gedacht had?

Zeven korte scans rond pijlers voor educatief partnerschap

De Scan Educatief Partnerschap is opgedeeld in zeven deelscans; dit zijn de pijlers die bijdragen aan de totstandkoming van educatief partnerschap. Elke deelscan bestaat uit ongeveer acht multiplechoicevragen. Er is geen goed of fout antwoord; met het invullen van de scan krijgt u inzicht in de manier waarop u samenwerkt met ouders. Kies steeds de best passende optie(s) voor uw organisatie. Na het invullen van de scan krijgt u direct het resultaat te zien: hoe meer poppetjes, hoe gerichter uw visie en hoe actiever uw beleid of aanpak is. U krijgt ook informatie en tips voor hoe u die pijler kunt vormgeven.

Voor wie?

De scan is bedoeld voor (leidinggevenden van) scholen in het basis- en voortgezet onderwijs, maar kan ook interessant zijn voor scholen in het mbo. De uitslag van de scan leent zich bij uitstek voor bespreking binnen het team: laat verschillende leden van uw team de scan invullen en vergelijk verschillen en overeenkomsten in gesprek met elkaar. Zo krijgt u inzicht in wat er al gebeurt, waar iedereen staat en waar u met elkaar naartoe wilt.

Start de scan

Klik op een van de onderstaande knoppen om een scan te starten. Een scan duurt ongeveer 5 tot 10 minuten.