Breng NT2-kennis samen in beweging

Train-de-trainer voor ISK-docenten die NT2-kennis doorgeven aan het VO

In de ISK maken leerlingen een start met het leren van Nederlands. In het voortgezet onderwijs gaat die taalverwerving verder, maar daar is er niet altijd voldoende NT2-kennis voorhanden om leerlingen hierin goed te begeleiden. ISK’s kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Hoe kan de ISK zijn NT2-expertise delen met het regulier onderwijs? In deze scholing krijgen ISK-docenten handvatten om hun eigen NT2-kennis door te geven aan docenten(teams) in het regulier onderwijs.

Doel:

De scholing is een train-de-trainertraject: je doet allereerst zelf kennis op over voortgezette tweedetaalverwerving bij oud-ISK-leerlingen en krijgt vervolgens concrete handvatten om je eigen kennis en ervaring door te geven aan docenten in het regulier onderwijs. Je kent de context van het regulier onderwijs en hebt concrete ideeën hoe docenten in die context het taalleerproces van de NT2-leerling kunnen stimuleren. Op basis daarvan kun je bepalen welke aspecten van NT2-kennis relevant zijn om door te geven.

Aan de hand van praktijkopdrachten oefen je direct met het overdragen van je kennis aan docenten in het regulier onderwijs.

Inhoud:

De scholing start met een intakegesprek om je expertise en ervaring in kaart te brengen.

Gedurende de bijeenkomsten ga je aan de slag met de volgende onderwerpen:

  • Welke taalsituaties komen NT2-leerlingen tegen in het regulier onderwijs en wat is daar hun ondersteuningsbehoefte?
  • Welke kennis en vaardigheden hebben docenten in het regulier onderwijs nodig om de voortgezette tweedetaalverwerving te stimuleren?
  • Op welke manier kun je je eigen NT2-kennis en expertise toegankelijk maken voor docenten en ondersteuners in het regulier onderwijs?
  • Hoe bied je een toegankelijke workshop aan voor docenten in het regulier onderwijs?
Deelnemers:

De train-de-trainer is bedoeld voor koppels van ervaren ISK-docenten die aan expertisedeling willen doen en hun kennis willen delen met docenten in het regulier onderwijs. Met de deelnemers wordt een intakegesprek gevoerd.

Tijdsinvestering:

Vier bijeenkomsten van een dagdeel en een terugkombijeenkomst.
Tussentijds maak je praktijkopdrachten, waarin je de kennis uit de bijeenkomsten direct toepast.

Datum:
  • Intakegesprekken op 9 en 10 oktober
  • Bijeenkomst 1 - Woensdag 13 november
  • Bijeenkomst 2 - Woensdag 11 december
  • Bijeenkomst 3 - Woensdag 29 januari
  • Bijeenkomst 4 - Woensdag 12 maart
  • Terugkombijeenkomst woensdag 21 mei
Locatie:

Amsterdam

Contactpersoon:

Lies Alons: lies.alons@itta.uva.nl

Anne Marije de Goeijen: annemarije.degoeijen@itta.uva.nl

Kosten:  €1.595 per persoon.
Referenties

Het ITTA is al 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers in de ISK en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit, bij diverse ISK’s in Nederland. Het ITTA verzorgt coaching en advisering op maat bij diverse ISK’s in Nederland, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen (onder andere Zebra, KIK Kennis in de Klas, Alfataal), ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider heeft het ITTA uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK (routes) ontwikkeld, in samenwerking met LOWAN-vo. Ook ontwikkelde het ITTA de Leerlijn Alfabetisering ISK, in samenwerking met alfa-ISK-docenten en Schoolinfo.