Digitale vaardigheden in de ISK

Scholing voor ISK-docenten

Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker: in het onderwijs en in de maatschappij. Ook in de ISK: om de taal te leren en te oefenen moeten leerlingen werken met devices en programma’s. Ze moeten informatie kunnen zoeken en verwerken en kunnen communiceren via berichten en e-mail. Een hele kluif!

In deze scholing leert u hoe u de digitale vaardigheden van uw ISK-leerlingen versterkt, in de klas en daarbuiten. Ook leert u hoe u de ontwikkeling van taalvaardigheid en digitale vaardigheden kunt integreren.

Doel

U krijgt inzicht in de verschillende domeinen van digitale vaardigheden en weet welke domeinen essentieel zijn voor uw leerlingen. U maakt zich de didactiek eigen van het doceren van digitale vaardigheden aan ISK-leerlingen en maakt kennis met digitale middelen voor uw eigen lespraktijk. Ook krijgt u tips en handvatten om afstandsonderwijs/hybride onderwijs effectief in te richten.

Inhoud

In de scholing staan de leerbehoeften van de ISK-leerlingen centraal. U leert hoe u in uw onderwijs kunt werken aan verschillende onderdelen van digitale geletterdheid, zoals ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden en digitale communicatie . Daarbij komen o.a. de volgende vragen aan bod:

  • Hoe breng je de leerbehoeften van de NT2-leerling op het gebied van digitale vaardigheden in kaart?
  • Hoe begeleid je de leerlingen bij het ontwikkelen van ICT-basisvaardigheden zoals werken met een laptop/tablet en gebruikmaken van internet?
  • Wat zijn goede taken waarin je werken aan taal en werken aan digitale vaardigheden kunt combineren? En welke materialen kun je hiervoor inzetten?
  • Hoe zorg je voor effectief afstandsonderwijs/hybride onderwijs aan leerlingen met beperkte digitale vaardigheden?

De scholing bestaat deels uit theorie en deels uit toepassing van de theorie in uw eigen praktijk. Voorafgaand aan de scholing vult u een intake in en denkt u na over uw individuele leervragen. Op basis van deze leervragen worden leerteams gevormd. Een deel van de opdrachten voert u samen met uw leerteam uit.

Deelnemers

De scholing is voor ISK-docenten, zowel taal- als vakdocenten.

Tijdsinvestering

De scholing bestaat uit vijf bijeenkomsten van een dagdeel. Daarnaast besteedt u tijd aan het lezen van artikelen en voert u vier praktijkopdrachten en een eindopdracht uit in de eigen onderwijspraktijk. In de vijfde bijeenkomst geeft u samen met uw leerteam een presentatie van uw leerteamwerk.

DatumN.t.b.


Locatie

Incompany of bij het ITTA in Amsterdam.

Contactpersoon

Petra Popma: petra.popma@itta.uva.nl

Anne Marije de Goeijen: annemarije.degoeijen@itta.uva.nl

020-246 6166

Kosten

Op aanvraag

Referenties

Het ITTA is al 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers in de ISK en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit, bij diverse ISK’s in Nederland. Het ITTA verzorgt coaching en advisering op maat bij diverse ISK’s in Nederland, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen ( onder andere . Zebra, KIK Kennis in de Klas, Alfataal), ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider heeft het ITTA uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK (routes) ontwikkeld, in samenwerking met LOWAN-vo. Ook ontwikkelde het ITTA de Leerlijn Alfabetisering ISK, in samenwerking met alfadocenten in de ISK en Schoolinfo. In het volwassenenonderwijs verzorgt het ITTA de Module Digitale vaardigheden van de opleiding tot docent Basisvaardigheden.
Trainers in de ISK zijn ervaren NT2-/ISK-experts.