Korte opleiding NT2 voor docenten in de ISK

NT2 in tien bijeenkomsten - ook voor PABO-bevoegde docenten

Lesgeven in de ISK vraagt veel van docenten. U moet kunnen inspelen op grote verschillen tussen leerlingen: in taalniveau, achtergrond en competenties. En u moet kunnen omgaan met de constante instroom van leerlingen. In de Korte opleiding NT2 voor docenten in de ISK staan basiskennis NT2 en NT2-didactiek centraal. Voor docenten met een PABO-diploma geldt deze scholing als voldoende aanvullende scholing om in de ISK les te mogen geven. Nu al voor het twaalfde jaar in ons aanbod!

DoelDeelnemers krijgen een brede basis aan kennis en vaardigheden NT2. De focus ligt daarbij op de didactiek van Nederlands als tweede taal in de ISK, aansluitend bij het Competentieprofiel Docent Nederlands als tweede taal (BVNT2) en het Competentieprofiel ISK-NT2-Docent (ITTA)
Inhoud

Vanuit de benodigde theoretische NT2-kennis maakt de docent aan de hand van concrete opdrachten een praktische vertaling naar de eigen lespraktijk in de ISK. De volgende onderwerpen komen aan bod: 

  • Tweedetaalverwerving en NT2-didactiek in de ISK
  • Doelgerichte aanpak, werken met taalniveaus, effectieve didactiek.
  • Woordenschatdidactiek
  • Luistervaardigheid
  • Leesvaardigheid en tekstbegrip
  • Gespreksvaardigheid, interactie en feedback
  • Schrijfvaardigheid en feedback
  • Differentiëren in de ISK-klas
  • Buitenschools leren
  • Doorstroom: effectief aansluiten op vervolgonderwijs

In alle bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan doelgericht werken en activerende werkvormen, met aandacht voor de specifieke leersituatie en leervragen van jongeren van 12 tot 18. 

De scholing start met een digitale intake en een startopdracht. Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met een praktijkopdracht voor de eigen onderwijssituatie. De deelnemer ontvangt hierop individueel feedback. De deelnemer werkt aan zelfgekozen onderwerpen in een leerteam. De scholing wordt afgesloten met een ontwikkelopdracht voor de eigen onderwijspraktijk.

DeelnemersDeze scholing is bedoeld voor docenten die al werken in de ISK. De groepsgrootte is maximaal 12 deelnemers.
Tijdsinvestering

De opleiding bestaat uit tien bijeenkomsten van vier uur. Daarnaast besteedt de deelnemer tijd aan het bestuderen van de literatuur, de ontwikkeling en uitvoering van praktijkopdrachten, het opbouwen van een portfolio en het werken in leerteams.

De totale studiebelasting bedraagt 200 uur.

Certificaat

Wanneer deelnemers 100% aanwezig zijn geweest, alle opdrachten hebben uitgevoerd met een voldoende resultaat, en het eindgesprek hebben gevoerd, ontvangen zij een certificaat van het ITTA.

Deze Korte opleiding NT2 voor docenten in de ISK kan worden aangevuld met de scholing Expert NT2 voor docenten in de ISK.

Data

Start najaar 2021

De bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagmiddagen van 13.30-16.30 uur.

1  

1 oktober 2021

2  

5 november 2021

3  

26 november 2021

4  

14 januari 2022

5  

4 februari 2022

6

11 maart 2022

7  

1 april 2022

8  

13 mei 2022

9  

3 juni 2022

10

24 juni 2022


1/8 juli 2022 eindgesprekken

Data voor een incompanyscholing worden in overleg vastgesteld.

Locatie

Zolang het nodig is zijn onze trainingen coronaproof. De bijeenkomsten vinden plaats op een passende locatie in Amsterdam (of op uw eigen locatie bij een incompanytraining) en/of online.

AanmeldenU kunt het aanmeldformulier opvragen door te mailen naar het secretariaat: info@itta.uva.nl.
Contactpersoon

Lies Alons: lies.alons@itta.uva.nl 020 - 525 3844

Kosten

Open inschrijving: € 1.995
(incl. studiemateriaal, feedback en een portfoliogesprek).

Incompany: op aanvraag

Referenties

De Korte opleiding NT2 voor docenten in de ISK is opgenomen in Lerarenregister en gevalideerd met 200 registeruren (SBU).

De Korte opleiding NT2 voor docenten in de ISK bestaat al meer dan 10 jaar en is onder meer incompany verzorgd bij ISK Mundium NT2 College in Roermond, Valuas College in Venlo en ISK Walcheren in Middelburg. Bij verschillende ISK's is een op maat gemaakte versie van deze opleiding gegeven.

Deze Korte opleiding NT2 voor docenten in de ISK kan worden aangevuld met de scholing Expert NT2 voor docenten in de ISK.