Korte opleiding NT2 voor docenten in de ISK

NT2 in tien bijeenkomsten - ook voor PABO-bevoegde docenten

Lesgeven in de ISK vraagt veel van docenten. U moet kunnen inspelen op grote verschillen tussen leerlingen: in taalniveau, achtergrond en competenties. En u moet kunnen omgaan met de constante instroom van leerlingen. In de Korte opleiding NT2 voor docenten in de ISK staan basiskennis NT2 en NT2-didactiek centraal. Voor docenten met een PABO-diploma geldt deze scholing als voldoende aanvullende scholing om in de ISK les te mogen geven. Deze scholing bieden wij aan sinds 2010, als open inschrijvingsaanbod en als incompanyscholing en is al vele malen uitgevoerd.

DoelDeelnemers krijgen een brede basis aan kennis en vaardigheden NT2. De focus ligt daarbij op de didactiek van Nederlands als tweede taal in de ISK, aansluitend bij het Competentieprofiel Docent Nederlands als tweede taal (BVNT2) en het Competentieprofiel ISK-NT2-Docent (ITTA)
Inhoud

Vanuit de benodigde theoretische NT2-kennis maakt de docent aan de hand van concrete opdrachten een praktische vertaling naar de eigen lespraktijk in de ISK. De volgende onderwerpen komen aan bod: 

 • Tweedetaalverwerving en NT2-didactiek in de ISK
 • Doelgerichte aanpak, werken met taalniveaus, effectieve didactiek.
 • Woordenschatdidactiek
 • Luistervaardigheid
 • Leesvaardigheid en tekstbegrip
 • Gespreksvaardigheid, interactie en feedback
 • Schrijfvaardigheid en feedback
 • Differentiëren in de ISK-klas
 • Buitenschools leren
 • Doorstroom: effectief aansluiten op vervolgonderwijs

In de bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan doelgericht werken en activerende werkvormen, met aandacht voor de specifieke leersituatie en leervragen van jongeren van 12 tot 18. 

De scholing start met een digitale (individuele) intake en een startopdracht. Tussen bijeenkomsten in zijn er praktijkopdrachten die individueel of in een leerteam worden uitgevoerd en waar de deelnemer individueel feedback op krijgt. Aan de hand van deze praktijkopdrachten stelt de deelnemer een portfolio samen, dat wordt besproken in een individueel portfoliogesprek.

DeelnemersDeze scholing is bedoeld voor docenten die al werken in de ISK. De groepsgrootte is maximaal 12 deelnemers.
Tijdsinvestering

De scholing bestaat uit tien bijeenkomsten van vier uur. Daarnaast besteedt de deelnemer tijd aan het bestuderen van de literatuur, de ontwikkeling en uitvoering van praktijkopdrachten, het opbouwen van een portfolio en het werken in leerteams.

De totale studiebelasting bedraagt 200 uur.

Certificaat

Wanneer deelnemers 100% aanwezig zijn geweest, alle opdrachten hebben uitgevoerd met een voldoende resultaat, en het eindgesprek hebben gevoerd aan de hand van hun portfolio en een lesopname, ontvangen zij een certificaat van het ITTA.

Deze Korte opleiding NT2 voor docenten in de ISK kan worden aangevuld met de scholing Expert NT2 voor docenten in de ISK.

LocatieDe bijeenkomsten vinden plaats in Amsterdam (en/of online) of op eigen locatie, bij een incompanytraining.
AanmeldenVia de knop boven- en onderaan de site.
Data

De bijeenkomsten zijn op vrijdagmiddagen van 13.30-17.00 uur.

 1. 13 september 2024
 2. 4 oktober 2024
 3. 8 november 2024
 4. 6 december 2024
 5. 17 januari 2025
 6. 7 februari 2025
 7. 21 maart 2025
 8. 11 april 2025
 9. 23 mei 2025
  13 juni 2025 (uiterlijk inleveren alle verslagen praktijkopdrachten/portfolio)
  20 juni 2025 (eindgesprekken)
 10. 4 juli 2025 (uitreiking certificaten)
Contactpersoon

Lies Alons: lies.alons@itta.uva.nl 020 - 246 6166

Kosten

Open inschrijving

€ 2.395,-

(incl. studiemateriaal, individuele feedback en een portfoliogesprek).

Incompany: op aanvraag

ReferentiesHet ITTA is al ruim 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit (ISK's en regulier onderwijs). Het ITTA verzorgt coaching en advisering, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen, ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider is het ITTA betrokken bij de ontwikkeling van uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK en de Handreiking NT2 voor docenten in het praktijkonderwijs (in samenwerking met LOWAN-vo).