Korte opleiding NT2 voor docenten in de ISK

NT2 in tien bijeenkomsten - ook voor PABO-bevoegde docenten

Lesgeven in de ISK vraagt veel van docenten. U moet kunnen inspelen op grote verschillen tussen leerlingen: in taalniveau, achtergrond en competenties. En u moet kunnen omgaan met de constante instroom van leerlingen. In de Korte opleiding NT2 voor docenten in de ISK staan basiskennis NT2 en docentvaardigheden centraal. 

Doel:

De docent breidt de NT2-kennis uit, maakt kennis met de nieuwste inzichten uit het vakgebied en past deze toe in de eigen lespraktijk. De focus ligt daarbij op basiskennis Nederlands als tweede taal en de didactiek van het NT2-onderwijs, zoals beschreven in het competentieprofiel van de NT2-docent. 

Inhoud:

Vanuit de noodzakelijke theoretische NT2-kennis maakt de docent aan de hand van concrete opdrachten een praktische vertaling naar de eigen lespraktijk in de ISK. De volgende onderwerpen komen aan bod: 

  • Tweedetaalverwerving en NT2-didactiek in de ISK
  • Doelgerichte aanpak, werken met taalniveaus, effectieve didactiek
  • Woordenschatdidactiek
  • Luistervaardigheid
  • Leesvaardigheid en tekstbegrip
  • Gespreksvaardigheid, interactie en feedback
  • Schrijfvaardigheid en feedback
  • Differentiëren in de ISK-klas
  • Buitenschools leren
  • Doorstroom: effectief aansluiten op vervolgonderwijs

In alle bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan doelgericht werken en activerende werkvormen. 

De opleiding start met een digitale intake en een startopdracht. Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met een praktijkopdracht voor de eigen onderwijssituatie. De deelnemer ontvangt hierop individueel feedback. De opleiding wordt afgesloten met een eindgesprek aan de hand van het portfolio. 

Deelnemers:

De opleiding is bedoeld voor docenten die lesgeven in de ISK.

Tijdsinvestering:

De opleiding bestaat uit tien bijeenkomsten van vier uur. Daarnaast besteedt de deelnemer tijd aan het bestuderen van de literatuur, de ontwikkeling en uitvoering van praktijkopdrachten en het opbouwen van een portfolio.

De totale studiebelasting bedraagt 200 uur. Wanneer deelnemers voldoende aanwezig zijn geweest, de praktijkopdrachten voldoende hebben uitgevoerd en het eindgesprek hebben gevoerd, ontvangen zij een certificaat.

Data:

Data voor een incompanytraining worden in overleg vastgesteld.

Locatie:

De bijeenkomsten vinden plaats bij het ITTA in Amsterdam.

Deze opleiding kan ook incompany worden verzorgd.

Contactpersoon:

Lies Alons: lies.alons@itta.uva.nl 020- 525 3844

Kosten:

Open inschrijving: € 1.995
(incl. studiemateriaal, feedback en een portfoliogesprek).

Incompany: op aanvraag

Referenties:

De Korte opleiding NT2 voor ISK-docenten is opgenomen in Lerarenregister en gevalideerd met 200 registeruren (SBU).

De Korte opleiding NT2 voor docenten in de ISK bestaat al meer dan 10 jaar en is onder meer incompany verzorgd bij ISK Mundium NT2 College in Roermond, Valuas College in Venlo en ISK Walcheren in Middelburg. Bij verschillende ISK's is een op maat gemaakte versie van deze opleiding gegeven.