Korte opleiding NT2 voor docenten in de ISK

NT2 in tien bijeenkomsten - ook voor PABO-bevoegde docenten

Lesgeven in de ISK vraagt veel van docenten. U moet kunnen inspelen op grote verschillen tussen leerlingen: in taalniveau, achtergrond en competenties. En u moet kunnen omgaan met de constante instroom van leerlingen. In de Korte opleiding NT2 voor docenten in de ISK staan basiskennis NT2 en NT2-didactiek centraal. Nu al voor het tiende jaar in ons aanbod.

Doel:

De docent breidt de NT2-kennis uit, maakt kennis met de nieuwste inzichten uit het vakgebied en past deze toe in de eigen lespraktijk. De focus ligt daarbij op basiskennis Nederlands als tweede taal en de didactiek van het NT2-onderwijs, zoals beschreven in het Competentieprofiel Docent Nederlands als tweede taal (BVNT2) en het Competentieprofiel ISK-NT2-Docent (ITTA).

Inhoud:

Vanuit de noodzakelijke theoretische NT2-kennis maakt de docent aan de hand van concrete opdrachten een praktische vertaling naar de eigen lespraktijk in de ISK. De volgende onderwerpen komen aan bod: 

  • Tweedetaalverwerving en NT2-didactiek in de ISK
  • Doelgerichte aanpak, werken met taalniveaus, effectieve didactiek
  • Woordenschatdidactiek
  • Luistervaardigheid
  • Leesvaardigheid en tekstbegrip
  • Gespreksvaardigheid, interactie en feedback
  • Schrijfvaardigheid en feedback
  • Differentiëren in de ISK-klas
  • Buitenschools leren
  • Doorstroom: effectief aansluiten op vervolgonderwijs

In alle bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan doelgericht werken en activerende werkvormen, met aandacht voor de specifieke leersituatie en leervragen van jongeren van 12 tot 18. 

De scholing start met een digitale intake en een startopdracht. Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met een praktijkopdracht voor de eigen onderwijssituatie. De deelnemer ontvangt hierop individueel feedback. De opleiding wordt afgesloten met een eindgesprek aan de hand van het portfolio. 

Deelnemers:

De opleiding is bedoeld voor docenten die lesgeven in de ISK.

Tijdsinvestering:

De opleiding bestaat uit tien bijeenkomsten van vier uur. Daarnaast besteedt de deelnemer tijd aan het bestuderen van de literatuur, de ontwikkeling en uitvoering van praktijkopdrachten en het opbouwen van een portfolio.

De totale studiebelasting bedraagt 200 uur.

Certificaat:

Wanneer deelnemers 100% aanwezig zijn geweest, alle praktijkopdrachten hebben uitgevoerd, met een voldoende resultaat, en het eindgesprek hebben gevoerd, ontvangen zij een certificaat van het ITTA.

Deze Korte opleiding NT2 voor docenten in de ISK kan worden aangevuld met de scholing Expert NT2 voor docenten in de ISK (start voorjaar 2021).

Data:

Data 2020-2021

De bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagmiddagen van 13.00-17.00 uur.

1   9 oktober 2020

2   30 oktober 2020

3   20 november 2020

4   15 januari 2021

5   12 februari 2021

6   12 maart 2021

7   2 april 2021

8   22 april 2021

9   21 mei 2021

10 11 juni 2021

Eindgesprekken: 28 juni/2 juli 2021

Data voor een incompanyscholing worden in overleg vastgesteld.

Locatie:

Zolang het nodig is zijn onze trainingen coronaproof. De bijeenkomsten vinden plaats op een passende locatie in Amsterdam (of op uw eigen locatie bij een incompanytraining) en/of online.

Aanmelden: U kunt het aanmeldformulier opvragen door te mailen naar het secretariaat.
Contactpersoon:

Lies Alons: lies.alons@itta.uva.nl 020 - 525 3844

Kosten:

Open inschrijving: € 1.995
(incl. studiemateriaal, feedback en een portfoliogesprek).

Incompany: op aanvraag

Referenties:

De Korte opleiding NT2 voor docenten in de ISK is opgenomen in Lerarenregister en gevalideerd met 200 registeruren (SBU).

De Korte opleiding NT2 voor docenten in de ISK bestaat al meer dan 10 jaar en is onder meer incompany verzorgd bij ISK Mundium NT2 College in Roermond, Valuas College in Venlo en ISK Walcheren in Middelburg. Bij verschillende ISK's is een op maat gemaakte versie van deze opleiding gegeven.

Deze Korte opleiding NT2 voor docenten in de ISK kan worden aangevuld met de scholing Expert NT2 voor docenten in de ISK.