Meer en beter lezen in alle vakken

Samen werken aan leesvaardigheid in het voortgezet onderwijs

Lezen is een zaak van alle vakken. Leerlingen doen immers veel vakkennis op door teksten te lezen. Succes in de zaakvakken hangt samen met het gemak waarmee leerlingen de teksten lezen en begrijpen. Als u aandacht besteedt aan het lezen van teksten, wordt het leersucces vergroot. Leerlingen ervaren dan ook het belang van lezen. Door als team samen te werken aan leesvaardigheid zullen leerlingen meer en beter lezen in alle vakken.

Doel

De deelnemers frissen hun kennis op over de complexe vaardigheid van lezen. Zij vergroten hun inzicht in een aantal principes die van belang zijn bij het lezen in de vakken en over wat leerlingen nodig hebben om de teksten goed te begrijpen.

Inhoud

In de scholing komt aan bod hoe leerlingen bij het lezen in alle vakken geholpen kunnen worden om tot leren te komen. In de training komen tips en handreikingen voor de lespraktijk aan bod. Verschillende onderwerpen worden behandeld, zoals onder andere:

  • Leesvaardigheid als complex geheel van processen en vaardigheden
  • Inzet van leesvaardigheid als middel voor kennisopbouw
  • Interactie rondom teksten (samenwerkend lezen)
  • Keuze voor betekenisvolle teksten en opdrachten
  • Stimuleren van leesmotivatie
  • Monitoring van begrip en leersucces

Deelnemers

De scholing is voor zaakvakdocenten en docenten Nederlands.

Tijdsinvestering

Vier bijeenkomsten van een dagdeel.

Datum

In overleg bij u op locatie (incompany)

Locatie

Op een passende locatie in Amsterdam of incompany op uw eigen locatie.

Contactpersoon

Lies Alons | lies.alons@itta.uva.nl

Femke Scheltinga | femke.scheltinga@itta.uva.nl

Kosten

Op aanvraag

Referenties

Het ITTA is een kennisinstituut voor Nederlands als eerste en tweede taal, dat met kennis van zaken én maatschappelijke betrokkenheid bij wil dragen aan kwaliteitsontwikkeling van het (taal)onderwijs en taalbeleid. De doelgroep is zo breed als de behoefte: zowel kinderen, jongeren als volwassenen, zowel praktisch en theoretisch opgeleiden, zowel autochtone Nederlanders als anderstaligen. Het ITTA is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en een onderdeel van de UvA Ventures Holding.

Het ITTA is al bijna 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit. Het ITTA verzorgt coaching en advisering, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen (onder andere Zebra, Kennis in de Klas), ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Het ITTA ontwikkelde de basislijs schoolwoorden vmbo en een werkwijzer voor docenten in het regulier onderwijs. 

Het ITTA voert praktijkgericht onderwijsonderzoek uit en zoekt daarin altijd de samenwerking met onderwijspraktijken. Onderzoeksvragen komen voort uit de onderwijspraktijk en we werken samen om deze vragen te beantwoorden.