14 mrt. 2024 - 10:49:15 Publicatiedatum: 12 maart 2024

Leesbevordering in de ISK

Een onderzoek naar de huidige stand van zaken van het leesonderwijs binnen de ISK.

Een goede leesvaardigheid is onmisbaar!  Leerlingen leren vlot en vloeiend lezen door veel en verschillende teksten te lezen. Zo breiden leerlingen hun taalkennis en woordenschat uit. Bovendien vergroten ze hun achtergrondkennis. Daarom is het belangrijk dat er ook in de ISK aandacht is voor leesbevordering.
 

Aandacht voor leesbevordering

Het is belangrijk dat er in de ISK aandacht is voor leesbevordering. Dat kan door leerlingen vrij te laten lezen in boeken en teksten die ze interessant vinden en die aansluiten bij hun belevingswereld.

In het kader van praktijkgericht onderzoek inventariseren ITTA en VU-NT2 Research in opdracht van Stichting Lezen op welke manier er in de ISK aandacht aan leesbevordering wordt besteed. We willen antwoorden op de volgende vragen vinden.

  • Welke plek krijgt leesbevordering in de ISK?
  • Wat hebben docenten en leerlingen nodig?
  • Lezen leerlingen ook thuis?
  • Hoe is de leesmotivatie en het leesplezier van leerlingen?

Op basis van de bevindingen formuleren we aanbevelingen voor de praktijk.

 

Doe mee aan het onderzoek!

Je kunt meedoen aan dit onderzoek door een online vragenlijst in te vullen. Dit neemt ongeveer 20 minuten tijd in beslag.

Met de vragenlijst verzamelen we de eerste informatie voor het vervolg van het onderzoek. In de vragenlijst stellen we de vraag of jullie hieraan deel willen nemen:

  1. verspreiden van vragenlijst onder leerlingen.
  2. deelname aan focusgroep met een aantal docenten.
  3. deelname aan focusgroep met een aantal leerlingen.


Meer informatie?


Neem contact op met Yaël Latuny