NT2 voor vakdocenten in de ISK

Scholing voor vakdocenten in de ISK

In de ISK krijgen de leerlingen lessen Nederlands, maar ook vakken als Biologie en Mens & maatschappij. In deze scholing maken ISK-vakdocenten kennis met de basis van NT2. De focus ligt op taalontwikkelend werken in de vaklessen. De aanpak wordt geïllustreerd aan de hand van de leergang KIK - Kennis in de klas.

Doel

In deze scholing leren ISK-vakdocenten werken volgens de principes van taalontwikkelende didactiek, zodat de leerlingen ook in hun lessen snel en effectief de Nederlandse taal verwerven.

Inhoud

Vakdocenten krijgen basiskennis NT2, tips en handreikingen om taalstimulerende NT2-lessen in de ISK te verzorgen. Vragen die centraal staan in deze scholing zijn o.a.:

  • Hoe zorg je ervoor dat leerlingen vakteksten en uitleg goed begrijpen?
  • Hoe zorg je ervoor dat leerlingen de juiste woordenschat (gaan) kennen?
  • Wat zijn effectieve manieren om taal te oefenen in een vakgerichte context?

De scholing start met een digitale intake. Tussen de bijeenkomsten in doet u praktijkopdrachten. Daarin wordt de opgedane kennis in de eigen onderwijssituatie uitgeprobeerd. De deelnemer ontvangt individueel feedback op de uitgevoerde opdrachten.

Tijdsinvestering

De scholing bestaat uit vijf bijeenkomsten van een dagdeel. Daarnaast besteedt de deelnemer tijd aan het bestuderen van de literatuur en de ontwikkeling en uitvoering van praktijkopdrachten.

Deelnemers die alle bijeenkomsten hebben bijgewoond en de praktijkopdracht naar behoren hebben uitgevoerd, ontvangen een certificaat. 

Data

De data voor incompany worden in overleg vastgesteld.

LocatieDe bijeenkomsten vinden plaats op uw eigen locatie.
Contactpersoon

Lies Alons: lies.alons@itta.uva.nl

Anne Marije de Goeijen:  annemarije.degoeijen@itta.uva.nl

020 246 6166

Kosten

Op aanvraag

Referenties

Het ITTA is al 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers in de ISK en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit, bij diverse ISK’s in Nederland. Het ITTA verzorgt coaching en advisering op maat bij diverse ISK’s in Nederland, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen (onder andere Zebra, KIK Kennis in de Klas), ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider heeft het ITTA uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK (routes) ontwikkeld, in samenwerking met LOWAN-vo. Ook ontwikkelde het ITTA de Leerlijn Alfabetisering ISK, in samenwerking met alfa-ISK-docenten en Schoolinfo.
Trainers in de ISK zijn ervaren NT2-/ISK-experts.