NT2 voor vakdocenten in de ISK

Serie van drie studiemiddagen voor vakdocenten in de ISK

In de ISK krijgen de leerlingen lessen Nederlands, maar ook vakken als Biologie en Mens & maatschappij. In deze scholing maken ISK-vakdocenten kennis met de basis van NT2. De focus ligt op taalontwikkelend werken in de vaklessen. De aanpak wordt geïllustreerd aan de hand van de nieuwe leergang KIK - Kennis in de klas.

Doel:

In deze scholing leren ISK-vakdocenten werken volgens de principes van taalontwikkelende didactiek, zodat de leerlingen ook in hun lessen snel en effectief de Nederlandse taal verwerven.

Inhoud:

Vakdocenten krijgen basiskennis NT2, tips en handreikingen om taalstimulerende NT2-lessen in de ISK te verzorgen. Vragen die centraal staan in deze scholing zijn o.a.:

  • Hoe zorg je ervoor dat leerlingen vakteksten en uitleg goed begrijpen?
  • Hoe zorg je ervoor dat leerlingen de juiste woordenschat (gaan) kennen?
  • Wat zijn effectieve manieren om taal te oefenen in een vakgerichte context?

De scholing start met een digitale intake. Tussen de bijeenkomsten in doet u praktijkopdrachten. Daarin wordt de opgedane kennis in de eigen onderwijssituatie uitgeprobeerd. De deelnemer ontvangt individueel feedback op de uitgevoerde opdrachten.

Tijdsinvestering:

De scholing bestaat uit drie bijeenkomsten van een dagdeel. Daarnaast besteedt de deelnemer tijd aan het bestuderen van de literatuur en de ontwikkeling en uitvoering van praktijkopdrachten.

Deelnemers die alle bijeenkomsten hebben bijgewoond en de praktijkopdracht naar behoren hebben uitgevoerd, ontvangen een certificaat. 

Data:

De data voor incompany worden in overleg vastgesteld.

Contactpersoon:

Lies Alons: lies.alons@itta.uva.nl 020 525 3844

Kosten:

Op aanvraag

Referenties

Het ITTA is al bijna 30 jaar actief in het onderwijs aan nieuwkomers in de ISK en kent de praktijk van binnen en van buiten. Wij voeren scholingstrajecten op maat uit, bij diverse ISK's in Nederland. Het ITTA verzorgt coaching en advisering, heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van lesmaterialen (o.a. Zebra), ontwikkelt voorbeeldcurricula en begeleidt taalbeleidsprojecten op dit terrein. Als inhoudelijk projectleider is het ITTA betrokken bij de ontwikkeling van uitstroomprofielen en leerlijnen in de ISK (in samenwerking met LOWAN-vo).