Taalbewust beroepsonderwijs

Taal is essentieel bij het leren van een vak en het succesvol afronden van een opleiding. Ook de exameneisen Nederlands vragen om aandacht voor taalontwikkeling.  Met een slimme aanpak en  onderlinge samenwerking biedt elke leersituatie gelegenheid om aan zowel het vak als aan de taal te werken. 

In deze training leert u hoe u de vijf vuistregels voor taalbewust beroepsonderwijs kunt gebruiken voor taalstimulerende en effectieve didactiek in het beroepsonderwijs Zodat studenten beter presteren in de beroepsopleiding en gemotiveerd werken aan generieke en beroepsgerichte eisen voor Nederlands. Hierbij gaan we uit van onze visie op (taal)leren, waarbij een actieve, motiverende werkwijze centraal staat.

Doel

U weet hoe u de vijf vuistregels voor effectief en taalbewust beroepsonderwijs in praktijk kunt brengen en u hebt ermee geoefend in uw eigen onderwijspraktijk.

Inhoud

In drie praktijkgerichte bijeenkomsten werken docenten Nederlands en beroepsvakdocenten samen aan het vormgeven van lesactiviteiten die taalstimulerend, efficiënt en leerzaam zijn. Beroepstaken en lessen Nederlands kunnen elkaar hierbij versterken. Studenten profiteren zo doende meer van de beroepslessen en werken actief aan zowel de generieke als beroepsgerichte eisen voor Nederlands. 

In de training komt het volgende aan bod:

  • Verkenning van de uitdagingen voor studenten op het gebied van lezen, schrijven en spreken in de lessen en op stage.
  • Bespreking van de mogelijkheden in het beroepsonderwijs om taalontwikkeling en vakontwikkeling elkaar te laten versterken.
  • Presentatie van vijf vuistregels voor effectieve didactiek en de toepasbaarheid daarvan in alle lessen en onderwijssituaties.
  • Aan de hand van concrete voorbeelden bespreken we hoe je het maximale kunt halen uit elke onderwijsleersituaties.
  • Didactische tips voor het activeren en betrekken van studenten bij verschillende onderwijssituaties en de essentie van formatief evalueren en differentiëren.
  • Uitwerken van lesplannen volgens de vuistregels, die de deelnemer direct kan uitvoeren in de eigen onderwijspraktijk.
Deelnemers

Maximaal 12 (taal- en vakdocenten)

Tijdsinvestering

Drie dagdelen

Datum

De training wordt incompany uitgevoerd. De bijeenkomsten vinden plaats op uw eigen locatie  en/of online.

Contactpersoon

Tiba Bolle - tiba.bolle@itta.uva.nl

Inge van Meelis - inge.vanmeelis@itta.uva.nl

KostenOp aanvraag
Referenties

De training worden verzorgd door Inge van Meelis en Tiba Bolle. Zij zijn de auteurs van het boek Taalbewust beroepsponderwijs (Coutinho 2014, 2e druk 2017) en hebben jarenlange ervaring in het coachen en scholen van docenten in het vmbo en mbo.